SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Vierde kwartaal 2021: Verzuimpercentage 7,1 % gestegen ten opzichte van vorig jaar

In het vierde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 7,67. Dit is 17,8% hoger dan een jaar geleden (6,51). Over hele jaar 2021 is het verzuimpercentage 6,63, dit is een stijging van 7,1% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 366 t/m 730 dagen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuim naar leeftijdsklassen

De stijging in verzuim zien we in alle leeftijdsklassen terug. De grootste stijging van 14,2% is in de leeftijdsklasse 26 t/m 35 jaar. Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 15 t/m 91 dagen, is gestegen. De grootste stijging van 14,6% is in duurklasse 366-730 dagen.

Verzuimpercentage in regio Randstad het hoogst

Het verzuimpercentage is met 6,94 het hoogst in de regio Randstad en laat met 10,5% ook de sterkste stijging zien.

Uitstroom is toegenomen

Het percentage instroom is gedaald van 6,8 naar 6,6. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,6 naar 6,3 waarbij vooral de uitstroom in de leeftijdsgroepen onder 36 jaar is toegenomen.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 6,7% gestegen van 6,83 naar 7,29. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gestegen van 1,02 naar 1,07, deze stijging zien we terug in alle branches behalve de VVT.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz vierde kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz derde kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Derde kwartaal 2021: Verzuimpercentage bijna 14% hoger dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2021 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,24. Dit is bijna 14% hoger dan een jaar geleden (5,49). Over het voortschrijdend jaar 2020-4 t/m 2021-3 is het verzuimpercentage 6,34, dit is een lichte stijging van ruim 2% ten opzichte van vorig jaar (6,19).

Grootste stijging in duurklasse 92 t/m 365 dagen

Bij de duurklassen zien we dat ten opzichte van een jaar geleden het verzuim in alle klassen, behalve in 1 t/m 14 dagen, is gestegen. De grootste stijging van bijna 16% is in duurklasse 92-365 dagen in de leeftijdsgroep van 46 t/m 55 jaar.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Het verzuimpercentage daalt licht in de leeftijdsklassen 36 t/m 45 jaar en 56 jaar en ouder, in de overige klassen stijgt het verzuim.

Regio Randstad hoogste verzuim

Het verzuimpercentage is met 6,64 het hoogst in de regio Randstad en laat met 6% de sterkste stijging zien.

Meer uitstroom dan instroom

Het percentage instroom is gedaald van 6,5 naar 6,1. Het percentage uitstroom is gestegen van 5,7 naar 6,4. Het percentage uitstroom is opnieuw groter dan het percentage instoom.

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Vergeleken met vorig jaar is het verzuimpercentage zorgbreed met 8% gestegen van 6,60 naar 7,13. In alle branches is het verzuim toegenomen. De meldingsfrequentie is zorgbreed gedaald van 1,05 naar 0,97, deze daling zien we terug in alle branches.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz tweede kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Factsheet ziekteverzuim in de ggz eerste kwartaal 2021

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Betere zorg, meer werkplezier en werken aan je eigen ontwikkeling? Werk aan kennisdeling!

Tijdens twee inspirerende webinars namen professionals van GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ Delfland hun collega’s uit de sector mee in hun aanpak van kennisdeling. Actief kennis delen komt de kwaliteit van zorg ten goede, maar vooral ook het werkplezier en de ontwikkeling van medewerkers in de ggz.

GGZ Noord-Holland-Noord

GGZ Noord-Holland-Noord heeft met subsidie van het O&O-fonds expertnetwerken opgericht om onderling kennis met elkaar te kunnen delen. Deze expertnetwerken hebben een groot bereik binnen de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers is hoog. De organisatie is er dan ook trots op dat de netwerken goed gevonden worden en dat medewerkers hun kennis kunnen door ontwikkelen en gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Volgens Sandra Bakker (lead-expert) is het aantrekkelijk om deel te nemen, vanwege de inhoud en de samenwerking met collega’s. ‘In het kennisnetwerk worden ook nieuwe visies ontwikkeld op behandelmethoden en je kunt veel betekenen binnen je organisatie. We bereiken met onze ideeën ook de Raad van Bestuur’, aldus Sandra. De kennisnetwerken faciliteren het delen van kennis en maken het doelgerichter. En naast het verbeteren van de primaire zorg, dragen de kennisnetwerken ook bij aan de ontwikkeling van medewerkers. Op deze manier kun je echt iets betekenen, voor zowel collega’s als voor cliënten. GGZ Noord-Holland Noord heeft 27 expertnetwerken opgericht met elk 3 tot 4 leadexperts. Iedereen binnen de organisatie is aangesloten bij een van de expertnetwerken.

 

De presentatie van GGZ Noord-Holland-Noord is te bekijken onder downloads.

 

Wil je meer weten over de expertnetwerken? Neem dan contact op met Sonja van Rooijen s.vanrooijen@ggz-nhn.nl

GGZ Delfland – Fit op Weg Poli

Het doel van de Fit op Weg Poli is meer tevredenheid bij patiënten en bij medewerkers door slimmer te werken. Het is een voorbeeld van innovatie voor betere kwaliteit die tevens de samenwerking, kennisdeling en het werkplezier vergroot. Medewerkers ervaren meer werkplezier omdat zij meer samen doen en taken en verantwoordelijkheden met elkaar delen. Tijdens het innovatie-uur denken alle professionals mee en worden zij gestimuleerd om met ideeën te komen, zodat ze samen een steeds betere behandeling kunnen neerzetten. GGZ Delfland legt de focus op het blijven leren en ontwikkelen en ze staan open voor verandering. Deze aanpak borgt de betrokkenheid van medewerkers. Er is binnen GGZ Delfland een meedenkcultuur ontstaan waar veranderingsgericht werken als vanzelfsprekend wordt beschouwd.

 

De presentatie van GGZ Delfland is te bekijken onder downloads.

 

Wil je meer weten over kennisdeling bij de Fit op Weg Poli van GGZ Delfland, neem dan contact op met Jasper de Haan j.dehaan@ggz-delfland.nl of met Suzanne van Hees S.vanHees@ggz-delfland.nl

 

Heb je het webinar niet kunnen bijwonen, maar wil je deze terugkijken?
Dat kan via onderstaande links:

Webinar 1 (professionals)
Webinar 2 (organisatie)

Factsheet ziekteverzuim in de ggz tweede kwartaal 2020

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

 

De factsheet geeft inzicht in:

  • het verzuimpercentage in de ggz;
  • de meldingsfrequentie in de ggz;
  • het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
  • het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
  • het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
  • het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Compleet vernieuwde app CAO GGZ nu beschikbaar

Vanaf nu kunt u de vernieuwde app CAO GGZ downloaden. In de geüpdatete versie leest u de afspraken uit de CAO GGZ 2019-2021 en ontdekt u een aantal (vernieuwde) tools.

(meer…)

Nu subsidie aanvragen via SectorplanPlus

Sinds maandag 2 december 2019 is het vierde tijdvak van het SectorplanPlus open en kunt u weer subsidie aanvragen. Dat kan tot uiterlijk 20 december 2019.

(meer…)