SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Van teamdialoog naar een welzijnscommissie met aandacht voor het werkklimaat

PsyQ heeft in 2018 ook meegedaan aan de pilot Aanpak Organisatieklimaat GGZ. Voor het eigen intranet heeft een teamlid de positieve ervaringen gedeeld met deze methodiek en vertelt welke acties de organisatie heeft genomen om aandacht te besteden aan het werkklimaat.

Word roosterverbeteraar in de ggz

 

Heeft u een goed idee hoe de roosters in de ggz kunnen worden verbeterd? Geef u dan op voor de ideeënwedstrijd van O&O-fonds GGZ en word roosterverbeteraar!

 

Roosteren in de zorg is een complex proces. Het indelen van werktijden en tegelijkertijd rekening houden met beschikbaarheid en sociale en fysieke belasting van medewerkers is vaak niet eenvoudig. Gezond roosteren betekent dan ook continu zoeken naar optimale oplossingen. Maar hoe? O&O-fonds GGZ zoekt naar baanbrekende ideeën waar iedereen in de ggz van kan profiteren.

 

Gezocht: baanbrekende ideeën

Bent u een roostermaker die een vernieuwende en duurzame oplossing heeft bedacht om gezond te roosteren en medewerkers minder te belasten? Of een medewerker die vanuit praktijkervaring weet hoe een rooster écht werkbaar gemaakt kan worden? Of misschien heeft uw team een baanbrekend idee om werktijden slim in te delen? Dan horen we dat graag!

 

Zo werkt het

Alle creatieve denkers, medewerkers, roosteraars, ontwikkelaars en starters die werken aan een idee of project waarin roosterverbeteringen en duurzame inzetbaarheid een rol spelen zijn welkom om mee te doen aan de wedstrijd. Een jury bestaande uit mensen uit het werkveld, experts en beleidsmedewerkers zullen de inzendingen beoordelen. De deelnemers met de beste ideeën worden uitgenodigd voor een presentatie.

 

Prijs

Het winnende idee ontvangt ondersteuning van O&O-fonds GGZ voor de realisatie en implementatie. Ook krijgt de winnaar een voucher voor een geheel verzorgd diner met collega’s ter waarde van 400 euro.

 

Meedoen?

Stuur uw idee uiterlijk 15 juni 2019 naar roosterboog@oofggz.nl.

Omschrijf in ieder geval wat uw idee behelst, wat het in de praktijk oplevert en wat ervoor nodig is om het te realiseren. Vergeet niet om bij uw inzending ook uw naam, functie, organisatie en contactgegevens te vermelden.

 

O&O-fonds GGZ organiseert de hackathon ‘Droombaan in de ggz’

De ggz wil een aantrekkelijke branche blijven om in te werken om ervoor te zorgen dat er nu en in de nabije toekomst voldoende en gekwalificeerde professionals zijn om de kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen. Er wordt ingezet op het aantrekken van nieuwe mensen en het behouden van personeel.

 

Het O&O-fonds GGZ, het arbeidsmarktfonds in de ggz, heeft voor 2019 aantrekkelijk werkgeverschap in de ggz als één van de onderwerpen benoemd met een hoge prioriteit. We organiseren voor dit onderwerp een hackathon waarmee het O&O-fonds GGZ een beeld krijgt hoe de ggz een aantrekkelijke werkgever kan zijn en blijven en worden oplossingen opgehaald bij mensen met een verschillende invalshoek. De mogelijke oplossingen vormen voor O&O-fonds GGZ input voor activiteiten vanuit het fonds voor ggz-organisaties en ggz-medewerkers.

 

Wil jij ook meedenken hoe er nu en in de nabije toekomst voldoende en gekwalificeerde professionals in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg (ggz) zijn om de kwaliteit en continuïteit van zorg te garanderen?

 

Wil je daarbij ervaren hoe je met Design Thinking tot innovatieve oplossingen komt? En wil je samen met anderen twee dagen investeren om dit maatschappelijke vraagstuk te helpen oplossen? Doe dan mee!

 

Meer informatie over de hackathon, het programma en de inschrijving zie https://www.studiowhy.nl/hackdeggz

 

Het aantal plaatsen is beperkt: meld je snel aan!

 

Stappenplan ‘Aangifte doen bij de politie’

 

Het is belangrijk om te weten zijn welke mogelijkheden je als werkgever en als werknemer hebt als je aangifte doet en dat je op de hoogte bent van wat je niet moet vergeten in het aangifteproces. Met het stappenplan ‘Aangifte doen bij de politie’ wordt in acht stappen duidelijk hoe je als werkgever of werknemer aangifte kunt doen.

 

Voor de leidinggevende of andere belanghebbende in de organisatie is er de handreiking sociale veiligheid in de ggz. De handreiking geeft duidelijkheid aan leidinggevenden over o.a. het doen van aangifte, het berechten van de veroorzaker, goed omgaan met het beroepsgeheim en het verhalen van schade. Deze handreiking staat aan de rechterkant van de pagina.

Handreiking sociale veiligheid in de ggz vernieuwd: aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten

Ggz-professionals hebben te maken met agressie van cliënten, patiënten en hun naasten. Oorzaken van ongewenst gedrag kunnen gevonden worden in het ziektebeeld, maar ook in maatschappelijke ontwikkelingen zoals het steeds mondiger worden. Om het werken in de ggz zo veilig mogelijk te maken, is goed handelen na incidenten van cruciaal belang. Bijvoorbeeld door het doen van aangifte bij de politie. Helaas blijkt dat dit in de praktijk nog te weinig gebeurt.

 

Alleen als ieder aangiftewaardig incident wordt aangegeven bij de politie, kunnen veroorzakers van agressie en geweld via de juridische weg worden aangepakt. Ook als het niet wenselijk is dat een dader wordt vervolgd, is een aangifte belangrijk. Want alleen zo kan politie of beveiliging een compleet zicht houden op strafbare feiten en eventueel het toezicht op veroorzakers aanpassen.

 

Stap voor stap aangifte doen

Maar hoe werkt dat eigenlijk, aangifte doen? Wat komt erbij kijken? Wie kan aangifte doen? Hoe kan privacy van het slachtoffer worden gewaarborgd? En hoe zit het met het beroepsgeheim? De handreiking Sociale veiligheid in de ggz geeft antwoord. De handreiking staat op de rechterkant van de pagina.

 

Voor de medewerkers en andere belanghebbenden is er ook het stappenplan Aangifte doen bij de politie. In een aantal stappen is inzichtelijk gemaakt hoe je aangifte doet bij de politie. Het stappenplan staat op de rechterkant van de pagina.

 

Tool voor gezond roosteren wordt handig hulpmiddel: de ROOSTERBOOG

 

O&O-fonds GGZ is in eerste kwartaal van 2018 gestart met een onderzoek naar Gezond roosteren en belastende diensten. Op de locaties van een aantal ggz-organisaties is aan het onderzoek meegewerkt. Ook waren veel organisaties aanwezig op een bijeenkomst om een bijdrage te leveren aan het onderzoek.

 

De input van alle organisaties heeft geleid tot een instrument voor de berekening van de bruto-netto-bezetting op een afdeling. Het instrument is in deze fase nog vrij technisch van aard, maar wordt nu geschikt gemaakt voor de praktijk. Als dat gereed is, kan het gebruikt worden door ggz-professionals die voor het roosteren verantwoordelijk zijn en kunnen zij samen met medewerkers tot gezonde(re) roosters en diensten komen.

Roosterboog

In de berekening van de bruto-netto-bezetting op een afdeling wordt de ‘roosterboog’ gebruikt. Dit is een boog met vijf onderdelen die de roosteraar kan gebruiken om het rooster op te stellen. Van de vijf onderdelen ‘Regels’, ‘Belasting’, ‘Capaciteit’, ‘Bedrijfstijd’ en ‘Personeel’ worden de laatste drie onderdelen nu gebruikt om een praktisch hulpmiddel voor de ggz te maken. Door deze onderdelen langs te lopen, wordt de vraag beantwoord wat de medewerker zelf kan doen en wat de organisatie kan doen bij het maken van een gezond rooster.

 

Meer informatie over de roosterboog leest u in het artikel aan de rechterzijde van de pagina.

 

Om te bewaken dat het te ontwikkelen instrument goed aansluit bij de praktijk, blijven ggz-organisaties betrokken bij het doorontwikkelen van de technische tool naar een handig hulpmiddel voor de praktijk.

 

Via de website en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen en voortgang.

Accare ontvangt psychologe in spé in ‘Later als ik groot ben’

In het televisieprogramma ‘Later als ik groot ben’ nemen Jochem van Gelder en de twaalfjarige Iliana, die later psycholoog wil worden, een kijkje bij Accare, lidinstelling van GGZ Nederland. In ‘Later als ik groot ben’ gaan kinderen uit groep 7 en 8 op zoek naar hun droombaan.

 

De uitzending met Iliana is mede mogelijk gemaakt door O&O-fonds GGZ. Gemist? Bekijk ‘m hieronder terug! Iliana en Jochem gaan eerst langs bij de opleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens bezoeken ze bij Accare de durfpoli. Hier doet Iliana oefeningen samen met de behandelaar en Stella, een meisje dat een hondenfobie heeft.

Landelijke publiekscampagne ‘Ik Zorg’ van start

De komende jaren hebben steeds meer mensen zorg nodig en dat terwijl het personeelstekort op dreigt te lopen. Om de vijver waaruit gevist wordt te verbreden en te verdiepen, moeten we met elkaar hard aan het werk. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start daarom op 1 november 2018 met de campagne Ik Zorg, een onderdeel van het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’.

Campagne Ik Zorg

In deze campagne staan mensen centraal die werken in de sector zorg en welzijn. Een landelijk campagneteam heeft deze zomer allerlei verhalen en foto´s opgehaald bij mensen op de werkvloer. Met de slogan ‘Ik Zorg´ kregen zij de kans om te vertellen waarom zij voor een baan in deze sector hebben gekozen, wat ze doen en waar ze trots op zijn. Hiermee wordt duidelijk gemaakt hoe veelzijdig het werken in de zorg is. Het doel van de campagne is om mensen die denken dat zorg of welzijn voor hen niets is, te interesseren. De campagne bestaat naast radio, tv, billboard- en bioscoop reclame uit ook uit social media campagnes. Ook wordt er gezocht naar persoonlijk contact door het inzetten van ambassadeurs.

 

Ambassadeurs

Wilt u scholieren enthousiasmeren over een zorgopleiding en het werken in zorg en welzijn? Meld u dan aan als Ambassadeur van de Zorg, een initiatief van CNV Jongeren. U gaat samen met andere ambassadeurs langs de scholen om te vertellen over uw dagelijkse werkzaamheden of uw studie. Download de flyer voor meer informatie over het ambassadeurschap.

 

Regionale contactpunten

Om de toestroom van geïnteresseerden richting de sector zorg en welzijn in goede banen te leiden, worden regionale contactpunten opgericht. Bij deze contactpunten worden geïnteresseerden verder geholpen met concrete vervolgstappen en doorverwijzingen naar regionale werkgevers of opleidingen. Zij kunnen daarnaast gebruikmaken van verschillende instrumenten, zoals een persoonlijk loopbaanadvies van ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf´. Zie https://www.sterkinjewerk.nl

 

GGZ Oost Brabant vertelt over aanpak van verzuim

Donderdag 4 oktober 2018 was een bijzondere ochtend, waarin we geluisterd hebben naar Marianne Holleman (directeur HRM, GGZ Oost Brabant) en Pien Lockhorst (Treant) over welke inspanningen zij leveren om de inzetbaarheid van hun medewerkers te vergroten. En waarin we met elkaar het gesprek hierover hebben gevoerd.

 

Verschillende thema’s zijn ter tafel gekomen, zoals hoe kun je medewerkers betrekken bij gezond en met plezier werken, hoe ga je om met weerstand, mantelzorg, de AVG, hoe werk je optimaal samen met je arbo-arts, de keuze voor een personeelsinformatiesysteem, hoe bouw je een netwerk rondom mobiliteit. Het is interessant om eens na te denken over hoe deze thema’s in je eigen organisatie worden opgepakt.

 

Op dit soort momenten worden we ons steeds weer bewust dat de sleutel naar het vergroten van inzetbaarheid ligt in het vergroten van de eigen regie van medewerkers, betrokkenheid en oprechte aandacht voor de medewerker, de organisatie, en de cultuur. Betrokken bestuurders en MT die in gezamenlijkheid een duidelijke visie en goed (voorbeeld)gedrag uitstralen, zijn essentieel voor een positief inzetbaarheidsklimaat. Ook factoren als mobiliteit, scholing, een arboarts/-dienst die past bij de visie van een organisatie spelen daarbij een belangrijke rol.

 

Veerkracht

Een mooi voorbeeld dat door Marianne werd gegeven is de kracht van de informele route bij het betrekken van medewerkers bij gezond en met plezier werken, door tijdens een kerstbijeenkomst met hen in gesprek te gaan en o.a. te vragen naar wat zij kunnen betekenen voor een ander. De uitkomst bleek een succes. Een mooie invulling van activiteiten die goed aansluiten bij de behoefte van medewerkers. Van Zumba-lessen en hardlopen met elkaar tot het organiseren van allerlei workshops. De organisatie faciliteert ruimte en catering, en de medewerkers vullen het verder zelf in. Op deze manier zagen zij medewerkers gepassioneerd hun hobby delen met collega’s wat de onderlinge band heeft versterkt.

 

Naast een informele route, was er ook een formele route waarin interviews werden afgenomen, en medewerkers werden gevraagd naar wat maakt dat je krachtig in je werk staat. Hoewel de uitkomst niet verrassend was, en met name zaken als autonomie, duidelijkheid en participatie betrof, kregen deze thema’s meer statuur en kan het worden meegenomen in de visie.

 

Een aantal tips

Probeer een zieke medewerker zo veel mogelijk bij het werk te betrekken. Je kunt een dag indelen in drie blokjes: werk / privé / slaap. Als je ziek wordt dan wordt het blokje werk door de andere twee blokjes ingevuld, je gaat bijvoorbeeld meer slapen, of je hebt meer tijd nodig voor privé. Het is moeilijk om dit te keren. Zorg daarom dat het blokje werk in het systeem blijft, groot of klein.

 

Denk bij het zoeken naar goede re-integratieplekken eens aan huisartsenposten, zij zijn hard op zoek naar verpleegkundigen niveau 4 voor triage. Voor 2e en 3e lijns GGZ medewerkers, kan een plek bij een eerstelijns of basis GGZ een uitkomst zijn. In geval van detachering kun je hier ook een vergoeding voor krijgen, waardoor je de verzuimkosten beperkt. Met andere woorden, ga actief op zoek naar een netwerk voor je mobiliteitsvraagstuk, ook buiten de zorg, vooral onderwijs en sociale werkvoorziening zijn branches die goed aansluiten.

 

Het kan lonen om stelselmatig naar je kort frequent en middellang verzuimende medewerkers te kijken. Deze medewerkers kunnen door de waan van de dag weleens minder opvallen, en daardoor minder aandacht krijgen. Bijvoorbeeld doordat er geen gaten in het rooster zijn, omdat de plek al is ingevuld door een vervanger.

 

Als je merkt dat er veel klachten zijn rondom stress en werkdruk, kan het zinvol zijn om een stresscoach in te zetten. Wil je medewerkers helpen bij het op een positieve manier leren bewaken van hun grenzen, dan kun je hen de komende maanden nog wijzen op de Nu zeg ik Nee! Vijfdaagse. Deze is tot stand gekomen in de vorige co-creatiegroep Psychisch verzuim.

 

bron: Vernet, Verslag themaochtend ‘Onze reis langs de best practices’ 4 oktober 2018

Resultaten Werkgeversenquête 2018 uit programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn beschikbaar

 

De werkgeversenquête levert informatie op die niet via bestaande bronnen te achterhalen is. De informatie uit de enquête is te gebruiken als verdieping en duiding van kwantitatieve informatie uit de continue dataverzameling van het onderzoeksprogramma. 31 ggz-organisaties hebben deelgenomen aan deze werkgeversenquête,

 

In het rapport is informatie opgenomen over:

  • vraag naar personeel;
  • knelpunten van personeelsbeleid;
  • werkdruk;
  • agressie en geweld;
  • technologische ontwikkelingen;
  • opleiding;
  • strategisch personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid.