SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Tweede kwartaal 2020: verzuimpercentage gelijk, stijging onder jonge medewerkers

Het verzuimpercentage van het afgelopen voortschrijdend jaar (het derde kwartaal van 2019 tot en met het tweede kwartaal van 2020) is ongeveer gelijk gebleven aan dat van het vorig voortschrijdend jaar (het derde kwartaal 2018 tot en met het tweede kwartaal van 2019). Dat blijkt uit de Vernet-monitor met de verzuimgegevens van de ggz in het tweede kwartaal van 2020.

Meer verzuim bij jonge medewerkers

Het verzuim in de ggz was het afgelopen voortschrijdend jaar 6,21% en in het jaar daarvoor 6,19%. De lichte stijging is terug te zien in de leeftijdsklassen t/m 45 jaar, waarbij de grootste stijging plaatsvindt onder werknemers jonger dan 26 jaar. Hier is het verzuim met 8,2% gestegen. In vergelijking met twee jaar eerder gaat het zelfs om een stijging van 35,4%.

Meldingsfrequentie & duur

De meldingsfrequentie is afgenomen van 1,17 naar 1,13 in het afgelopen voortschrijdend jaar. Deze daling is terug te zien in alle leeftijdsklassen, behalve bij de werknemers jonger dan 26 jaar. In deze categorie is de frequentie toegenomen van 1,21 naar 1,23.

De gemiddelde duur is gestegen met 3 dagen naar 25,1 dagen.

Meer instroom dan uitstroom

De instroom (6,9%) was in het afgelopen voortschrijdend jaar lager dan een jaar eerder (9%), ondanks een toename van instroom van medewerkers onder de 36 jaar. Het percentage instroom blijft wel hoger dan de uitstroom (5,7%).

De complete cijfers over het tweede kwartaal zijn terug te vinden in de Vernet-rapportage.

‘Meer energie uit mijn werk’

De werkdruk van je team kun je niet aanpakken, maar je eigen werkdruk wel: daar heb je zelf invloed op. Dat was voor medewerkers van IrisZorg een belangrijke les uit de inspiratiebijeenkomst die de instelling in december 2019 organiseerde met subsidie van O&O-fonds GGZ.

De werkdruk was al een tijdje hoog bij IrisZorg, vooral door de regeldruk. ‘Daar wilde ik iets aan doen’, zegt ambtelijk secretaris OR Martine Strijbos. ‘We hadden al binnen IrisZorg een project Werkkracht waarin we als OR met een bestuurder, HR, verzuimadviseurs en managers aan de slag gingen om het verzuim aan te pakken. Dat verzuim was soms psychisch en werkgerelateerd, het leek verband te houden met werkdruk. Daarom wilden we de werkdruk aanpakken. Met die subsidie organiseerden we een bijeenkomst met Hélène Oosterhuis als gastspreker, een deskundige in gedragsverandering en werkplezier. Er kwamen 70 medewerkers op af, zowel zorgpersoneel als ondersteunende medewerkers en een enkele manager.’

Invloed

‘Wat me het meest is bijgebleven, is de positiviteit’, zegt opleidingscoördinator Annelieke Andringa. ‘Iedereen deed vol energie mee. In het begin waren de deelnemers gesloten, maar daar brak Hélène doorheen. Ze zorgde in de groep voor een sfeer van vertrouwen. Door de vragen die ze in een spel aan mij stelde, reageerde ik tot mijn eigen verrassing anders dan anders: ik koos voor mezelf, terwijl ik meestal eerst aan anderen denk. ‘ Annelieke werkt sinds twee jaar bij IrisZorg. Daarvoor werkte ze jarenlang bij een bank. Het was een grote overgang. ‘Bij de bank werkte ik op strategisch niveau, hier ben ik operationeler bezig. Voor mij was die ochtend het ‘stop, voel, denk en doe!’ een belangrijke tip. Stilstaan bij de vraag: ‘hoe doe ik het nu?’ leidt tot bewustwording en dat geeft weer een drive.’ Door Martine werd ze overgehaald om in de OR te gaan. Dat doet ze een dag in de week. ‘Als OR-lid zit ik in verschillende projectgroepen. Daarin denk ik mee en heb ik invloed op de organisatie. Ik ben er heel gelukkig mee dat ik nu meer strategisch kan werken en zelf kan bedenken hoe ik de organisatie mooier maak. Zo haal ik meer energie uit mijn werk.’

Niet-to-do-lijstje

Als toenmalige OR-voorzitter zat ambulant hulpverlener verslavingszorg Ina Bonestroo in de organisatie van de bijeenkomst. Ze vond de ochtend fantastisch en inspirerend. ‘Meestal krijg je als tip om to-do-lijstjes te maken, maar Hélène kwam juist met niet-to-do-lijstjes: dingen die je níet meer gaat doen. Op het ogenblik lijkt het of iedereen denkt dat hij zich met de coronacrisis moet bemoeien. Maar laat dat nou over aan een paar mensen die dat goed kunnen en laat het verder los. Ik zeg dan: dat kan op je niet-to-do-lijstje.’ Een tip die Ina ook heel waardevol vond, is om te zorgen voor een uitlaatklep naast je werk. Als bezige bij heeft ze die altijd gehad. ‘Ik ben nu 53 en ik werk vanaf mijn 18e in de verslavingszorg. Dat is geestelijk zwaar werk. Dat had ik nooit zo lang volgehouden als ik niet iets anders ernaast had gehad. Mijn uitlaatklep is dat ik een dag in de week op de markt sta. Dat is lichamelijk zwaar, maar ik haal er veel plezier uit. Dat neem ik mee in mijn andere werk.’

Anders naar werk kijken

De beste tips van die ochtend in december? Moeilijk te zeggen, vindt Martine. Iedereen haalde uit de bijeenkomst de tips die hem of haar het meest aanspraken. Zelf leerde ze om aan te geven wanneer ze ongestoord wil werken in haar flexkantoor met acht collega’s. ‘Op de bijeenkomst was de tip ‘trek een geel hesje aan als je niet gestoord wilt worden’. Ik doe het anders – ik hang een bordje op – maar als eenmaal uitgesproken is dat je kunt zeggen dat je niet gestoord wilt worden, werkt het. Zo simpel is het. Ik kom nu meer op voor mijn grenzen. ‘ Ook de tip ‘stop, voel, denk en doe’ sprak haar aan. ‘Afstand nemen en anders naar je werk kijken. Dat is nodig, want zorgmedewerkers zijn verschrikkelijk loyaal aan elkaar en aan hun cliënten. Maar je hoeft niet voor iedereen te zorgen, je mag ook weleens loslaten.’ Wat Martine, Annelieke en Ina alledrie van de bijeenkomst hebben meegenomen, is de nadruk op werkplezier, op dat wat energie geeft. Ina: ‘Hélène zei: ‘omarm dat je werk hebt, omarm dat je collega’s hebt.’ Zo ga ik er ook mee om. Het is geen last om te werken, wees blij dat je kunt werken!’

Generatiegroepen

Na de bijeenkomst van december werd in veel teams verder gesproken over werkdruk en vooral over werkplezier. Ook maakte Martine met de organisatiebrede projectgroep Werkkracht een vervolgplan voor de aanpak van werkdruk. Met een andere, Europese, subsidie organiseren ze bijeenkomsten en trainingen voor verschillende generatiegroepen: jongeren, de tussengroep van 30 tot 55 jaar, en de 55-plussers. ‘Om de jongere medewerkers te binden, hebben we Jong IrisZorg opgezet’, zegt Martine. ‘De eerste bijeenkomst is vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten. Ook bespreken we hoe ze het ‘Zo doen we het hier!’, wat ze vaak horen van oudere medewerkers, kunnen doorbreken. De tussengroep stimuleren we in de bijeenkomsten om na te denken over het vervolg van hun carrière: willen ze misschien nog wat anders? Voor de 55-plussers gaan de bijeenkomsten over de vraag: hoe ga ik de laatste jaren van mijn werkzame leven aanpakken? Kan ik bepaalde taken afstoten, als ze te zwaar zijn? Ga ik misschien eerder met pensioen, en wat betekent dat dan?’ Hoe verschillend de invulling ook is per generatie, het doel is hetzelfde: leren hoe je zelf invloed hebt op je werkplezier.

Lees meer over de subsidie van O&O-fonds ggz voor de aanpak van werkdruk.

Rapport onderzoek arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein gepubliceerd

 

Het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein―inspiratie uit andere sectoren en landen’ is gepubliceerd. Het is een onderzoek van Andersen, Elffers Felix (AEF) in opdracht van het programma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) naar de aanpak van de tekorten in andere sectoren en de organisatie van het sociaal domein in andere landen. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal AZW hierover een brede kennisbijeenkomst organiseren.

 

In het onderzoek zijn maar liefst 200 initiatieven uit andere landen en sectoren onderzocht. Denk aan een slimmere verdeling van taken, verplaatsing naar de private sector en het creëren van nieuwe functies.

 

Bekijk de meest kansrijke initiatieven uit andere landen en sectoren in de samenvatting van het onderzoek.

Gratis e-book ‘Zorgen voor professionals’

De zorg krijgt veel voor zijn kiezen door het coronavirus. In alle branches en zorgorganisaties is de invloed merkbaar en worden alle zeilen bijgezet. ‘De zorg moet altijd door’, maar de omstandigheden maken het werken in de zorg in deze periode extra zwaar. Met alle macht proberen zorgmedewerkers zelf inzetbaar te blijven. Want thuis moeten ook kinderen opgevangen worden of mantelzorg georganiseerd worden. Logisch dat de gezondheid dan onder druk komt te staan. Hoe kun je dan ook nog goed voor jezelf zorgen?

 

Om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken en als blijk van waardering bieden PFZW, PGGM&Co en Stichting IZZ het e-book ‘Zorgen voor professionals’ aan. Een boek met praktische tips in moeilijke tijden, gebaseerd op ervaringen in en uit de zorg. Het e-book is geschreven door professionele coaches onder leiding en redactie van Donatus Thöne. Het bevat tips voor professionals die onder grote druk moeten werken en biedt:

  • Tips voor de voorbereiding
  • Tips als je midden in de crisis zit
  • Tips voor de debriefing
  • Tips voor de omgang met je kinderen

Vergoeding inwerkkosten van zorgprofessionals coronacrisis via SectorplanPlus

 

Het SectorplanPlus biedt mogelijkheden om de inwerk- en scholingskosten van tijdelijk zorgpersoneel tijdens de coronacrisis te vergoeden.

 

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.

 

Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom. Als uw ggz-instelling gebruik wilt maken van subsidie voor de extra instroom in het kader van het coronavirus, dan kunt u hier de werkwijze lezen.

Defensie geeft tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals

 

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 is een unieke en ingrijpende periode. Bij het ministerie van Defensie is veel kennis in huis om onder grote druk zorg te verlenen. Hoe zorg je ervoor langdurig inzetbaar te blijven om voor patiënten en je gezin te zorgen? Hoe ga je ermee om als misschien onvoldoende middelen beschikbaar zijn om alle patiënten te helpen? Hoe ga je als leidinggevende en bedrijfsopvangteam om met de situatie? Het zijn vragen waar zorgprofessionals juist in deze periode tegenaan lopen.

 

Het ministerie van Defensie heeft daarom op 24 maart een gratis webinar georganiseerd voor zorgprofessionals. Tijdens de webinar zijn adviezen voor hun mentale gezondheid in deze tijd van COVID-19 gegeven. Tevens is een flyer met tips en adviezen beschikbaar.

 

 

 

Portal Zorginspirator geeft professionals regie over carrière

 

Afgelopen voorjaar is Zorginspirator gelanceerd: een onafhankelijk online carrière-platform, speciaal voor professionals die bezig willen zijn met hun toekomst in de zorg. Op zorginspirator.nl krijgen zij een concreet en soms verrassend inzicht in hun persoonlijke carrièremogelijkheden. Functies dichtbij en verderweg. Nu én in de toekomst. Plus: ze leren er wat nodig is om van hun huidige naar gedroomde functie toe te groeien via opleiding of training. Een slim hulpmiddel dat hun blik op hun carrière in de zorg verruimt. Er is veel meer mogelijk dan veel professionals nu denken.

 

Dagelijks zetten ruim 1,2 miljoen professionals in Nederland zich in voor de mensen die zorg nodig hebben. Hoe zorgen we ervoor dat al die professionals geïnspireerd blijven werken in de sector? Een blik bieden op hun carrièrekansen in de sector helpt daarbij. Zorginspirator.nl is een nieuw, veelzijdig instrument. Met behulp van actuele data en slimme algoritmen krijgen professionals concreet inzicht in hun persoonlijke werkperspectieven.

 

Toekomstperspectief vergroten

Werknemers- en werkgeversorganisaties zijn enthousiast over het platform. “De mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen is van groot belang om medewerkers te behouden voor de zorgsector,” zegt Elise Merlijn van FNV Zorg en Welzijn namens de betrokken werknemersorganisaties. “Zorginspirator is daarbij belangrijk, evenals de mogelijkheden die werknemers vanuit hun werkgever krijgen. Het instrument geeft inzicht in functies en opleidingen waar zij zelf misschien niet snel op zouden komen.”

 

Sabine Scheer van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), namens de betrokken werkgeversorganisaties: “Het is een veelzijdig instrument dat ook werkgevers belangrijke inzichten kan geven. Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, trainingen en toekomstfuncties.”

 

Toekomstvariant voor elke functie

Het unieke aan Zorginspirator is dat het portal niet alleen inzicht geeft in de mogelijkheden van nu. Elke functie is ook voorzien van een toekomstvariant, waarbij rekening is gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en technologische innovaties. Zorgprofessionals kunnen zo zien hoe hun eigen functie verandert en welke opleidingen of cursussen ze kunnen volgen om bij te blijven.

 

Zorginspirator is er voor alle medewerkers in de algemene en universitaire ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Zowel in zorgverlenende en medische beroepen, als in ondersteunende functies als ict en administratie. Professionals met een registratie in een beroepsregister kunnen in Zorginspirator ook hun werkervaring, opleiding, bevoegdheden en bekwaamheden bijhouden. Daarnaast is het portal geschikt voor herintreders en zij-instromers in de zorg om zich te oriënteren.

 

Campagne

Tegelijk met de lancering is een campagne gestart op sociale media en in de (vak)media om zorginspirator.nl onder de aandacht te brengen van zorgprofessionals. De sociale partners zullen het instrument verder introduceren binnen de sector.

 

Zorginspirator is een initiatief van de sector zelf* en wordt ondersteund door het ministerie van VWS.

 

* Werknemers- en werkgeversorganisaties verenigd in de arbeidsmarktfondsen A+O VVT, OOfGGZ, SoFoKleS (Kamer UMC), StAG, StAZ. 

Actuele arbeidsmarktinformatie over ontwikkelingen ggz (tweede meting 2019)

Benieuwd naar hoe nieuwe medewerkers worden begeleid als zij bij een ggz-instelling komen werken? Of hoelang medewerkers gemiddeld binnen de sector werken? Wil je meer weten over de inzet van technologie in de sector? Het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) biedt een actueel overzicht van de arbeidsmarktontwikkelingen in de ggz. De eerdere cijfers van 2019 zijn nu aangevuld met de meest recente cijfers en resultaten naar aanleiding van de panels uit de tweede helft van 2019. (meer…)

Aanmelden voor pilot over aanpak werkdruk

Het nieuwe programma InBalans van O&O-fonds GGZ maakt werkdruk in de organisatie bespreekbaar én zet concrete gedragsverandering in gang die de ervaren werkdruk verlaagt. O&O-fonds GGZ biedt een aantal organisaties een vergoeding voor deelname aan de methode.

Verschillende landelijke initiatieven zijn al in werking gezet om de werkdruk in de ggz te verlagen. Maar de one size fits all-aanpak bestaat niet. Bovendien, de oplossing ligt vaak veel dichter bij huis. Denk aan de eigen medewerkers. Zij staan dagelijks op de werkvloer en weten het beste hoe zij hun eigen werkdruk kunnen verminderen.

Maar hoe krijg je medewerkers die veel werkdruk ervaren 1) in staat om tot de benodigde inzichten te komen en 2) daadwerkelijk in actie? Het programma InBalans doet precies dat. Ten eerste faciliteert het programma teams om via een continue dialoog inzichten te verkrijgen in mogelijke oplossingen voor de hoge werkdruk. Vervolgens worden medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd om deze oplossingen opvolging te geven.

Ondersteuning O&O-fonds GGZ

O&O-fonds GGZ wil werkdruk bespreekbaar maken zodat een concrete gedragsverandering bij medewerkers in gang wordt gezet. Op die manier wordt goede zorg voor de cliënt, vergroting van het werkplezier en mogelijk verlaging van het langdurig ziekteverzuim gerealiseerd. O&O-fonds GGZ zal daarom de eerste tien aanmeldingen financieel ondersteunen. Organisaties betalen enkel een eigen bijdrage van €7.000,-. Voor meer informatie over het programma verwijzen wij u graag naar de folder.

Interesse?

In september 2020 starten de eerste vijf organisaties met het programma. Later in het najaar start een tweede ronde van InBalans. Hiervoor kunt u zich nog aanmelden. Wilt u meer weten over wat InBalans voor uw organisatie kan betekenen? Vraag dan een vrijblijvend gesprek aan via info@oofggz.nl.

Erkenning ZorgRie van ggz verlengd

Het steunpunt RI&E heeft de erkenning van de ZorgRie, de digitale RI&E voor o.a. de geestelijke gezondheidszorg, met drie jaar verlengd. Dat betekent dat ggz-instellingen met maximaal 25 medewerkers die de ZorgRie gebruiken, vrijstelling krijgen van toetsing en huisbezoek. Dat bespaart tijd en geld.

(meer…)