SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

O&O-fonds GGZ organiseert webinars over kennisdeling in de Week van de Psychiatrie

Een intern kennisnetwerk biedt uitkomst om collega’s te leren kennen, inspiratie op te doen en nieuwe werkwijzen toe te passen. Deze vorm van kennisdeling draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van zorgprofessionals, meer werkplezier en een hogere kwaliteit van zorg. Hoe zet je als professional een intern kennisnetwerk op? En hoe faciliteer je als zorginstelling professionals bij het optuigen ervan? O&O-fonds GGZ organiseert over dit onderwerp twee webinars op 25 maart, tijdens de Week van de Psychiatrie. Hierin delen meerdere zorgprofessionals hun praktijkvoorbeeld.

 

Tijdens de twee webinars worden succesvolle praktijkverhalen gedeeld. Wat was het doel, welke aanpak is gehanteerd en welke resultaten zijn behaald? Deelnemers kunnen daarnaast actief meedoen door vragen te stellen aan de sprekers via de chat en te reageren op stellingen. Het ene webinar is speciaal voor professionals, de andere voor de organisaties (directie, HR, OR, beleidsmakers en opleiders).

Webinar voor professionals

Datum, tijd en locatie: donderdag 25 maart, 11.00 – 12.00 uur, online

 

Voor wie: professionals die samen met collega’s kennisdeling binnen de organisatie naar een hoger plan willen brengen en benieuwd zijn hoe jij zelf kunt starten met kennisdeling.

 

Tijdens het webinar beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

 • Wat is een kennisnetwerk en welke vormen zijn er?
 • Hoe kun jij zelf starten met kennisdeling?
 • Wat mag je van je werkgever verwachten bij het oprichten van een kennisnetwerk?
 • Hoe draagt kennisdeling bij aan betere zorg?
 • Hoe draagt kennisdeling bij aan jouw ontwikkeling en werkplezier.

Meld je aan voor deze webinar

Webinar voor organisaties

Datum en tijd: donderdag 25 maart, 14.00 – 15.00 uur, online

 

Voor wie: mensen die zich bezighouden met het beleid binnen GGZ-instellingen: directie, beleidsmakers, leidinggevenden, medewerkers innovatie, opleiders, HR-medewerkers en OR-leden.

 

Tijdens het webinar beantwoorden we onder andere de volgende vragen:

 • Wat levert kennisdeling op voor jouw organisatie?
 • Hoe organiseer je kennisdeling in en hoe betrek je professionals hierbij?
 • Hoe draagt kennisdeling bij aan meer instroom, kortere wachtlijsten en lagere werkdruk?

Meld je aan voor deze webinar

Over O&O GGZ Fonds

O&O-fonds GGZ helpt organisaties om medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg optimaal te laten functioneren, zodat zij zo goed mogelijk zorg kunnen bieden. Het fonds stimuleert en ondersteunt projecten die te maken hebben met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Ze bieden kennis, inspiratie en financiële mogelijkheden voor projecten die de sector verder kan helpen.

 

Factsheet ziekteverzuim in de ggz vierde kwartaal 2020

Vernet verzamelt de verzuimgegevens van organisaties in de sector zorg en welzijn. De highlights van de ontwikkelingen in het verzuim in de ggz zijn in een nieuwe factsheet gepubliceerd.

De factsheet geeft inzicht in:

het verzuimpercentage in de ggz;
de meldingsfrequentie in de ggz;
het verzuimpercentage naar duurklasse in de ggz;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie;
het verzuimpercentage en meldingsfrequentie per branche;
het verzuimpercentage voortschrijdend per branche.

Vierde kwartaal 2020: Verzuimpercentage licht gestegen, grootste toename in duurklasse 15 t/m 91 dagen

In het vierde kwartaal van 2020 is het verzuimpercentage van de Geestelijke Gezondheidszorg 6,51. Dit is hoger dan een jaar geleden, toen lag het verzuimpercentage op 6,47. Over heel 2020 komt het verzuimpercentage uit op 6,19, waarmee het nagenoeg gelijk blijft aan 2019 (6,20).

Grootste stijging in duurklasse 15 t/m 91 dagen

In duurklasse 92 t/m 365 is het verzuim ligt toegenomen met 5%. De stijging in duurklasse 15 t/m 91 dagen is het grootst (13%). Dit in tegenstelling tot het verzuim in duurklasse 1 t/m 14 dagen waar het verzuim ten opzichte van vorig jaar gedaald is met 14%.

Verzuim naar leeftijdsklassen

Hoewel het totale verzuim min of meer gelijk blijft, zien we een stijging bij de jongste werknemers en een daling bij de oudste. In de hoogste leeftijdsgroep (56 jaar en ouder) is het verzuim gedaald van 8,29 naar 8,08. Het verzuim onder werknemers van 56 jaar en ouder blijft echter nog steeds het hoogst (8,08).

Regio midden laagste verzuim, regio zuid toename in verzuim

In de regio Midden daalt het verzuim het meest, terwijl het in regio Zuid het meest toeneemt. De meldingsfrequentie is in alle regio’s lager dan vorig jaar. De meldingsfrequentie ligt op het laatste punt ooit (1,01). Deze daling is in 2020 terug te zien in alle leeftijdsklassen. De gemiddelde duur is ten opzichte van vorig jaar met 5 dagen gestegen naar 27,6 dagen en is daarmee op het hoogste punt dat gemeten is.

Meer instroom dan uitstroom

Het percentage instroom is in 2020 met 6,8 hoger dan in 2019 toen het uitkwam op 6,5. Dat is vooral toe te schrijven aan de instroom van de jongste werknemers (25 jaar en jonger). Daarnaast is het percentage uitstroom gedaald van 5,9 naar 5,6. Daarbij valt op dat de uitstroom van werknemers ouder 56 flink is toegenomen (van 22,4 in 2019 tot 26,2 in 2020).

Zorgbreed verzuimpercentage gestegen

Ten opzichte van 2019 is het verzuimpercentage zorgbreed gestegen van 6,14 naar 6,83 in 2020. Binnen alle branches is een stijging waar te nemen in het verzuim, behalve binnen de GGZ waar het vrijwel gelijk blijft.

Waak over uw jonge zorgmedewerkers; doe mee met de interventie

Hoe behoudt u jong zorgtalent? Grote kans dat dit vraagstuk ook leeft in uw ggz-instelling. Daarom werkt het O&O-fonds GGZ samen met IZZ aan een aanpak om jonge medewerkers te behouden. Twee ggz-instellingen kunnen deelnemen aan dit nieuwe project. Wilt u dit vraagstuk ook aanpakken binnen uw instelling? Dan kunt u zich hier aanmelden of uw vragen stellen.

Onderzoek

IZZ heeft onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van jongeren in de zorg. Hieruit blijkt dat jonge zorgmedewerkers steeds meer psychische zorg gebruiken. Ook ziet IZZ dat jongeren het werken in de zorg vaker als psychisch belastend ervaren en dat het verzuim in deze groep steeds groter wordt. Daarom heeft de organisatie in vijf gespreksrondes gezocht naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken.

Op drie niveaus

Uit de gespreksrondes zijn interventies gekomen op drie niveaus, namelijk op individueel niveau, op teamniveau en op organisatieniveau. De meest genoemde interventie op individueel niveau is een buddysysteem: een zogenaamde Kop(pel)coach (jonge medewerker gekoppeld aan ervaren collega met dezelfde functie). Op teamniveau is dat intervisie over de onderwerpen die uit de gesprekken naar voren komen, zoals werkplezier, werkdruk, veiligheid, loopbaanmogelijkheden, en samenwerking binnen het team. De interventie op organisatieniveau is een jongerenraad die onder meer het gesprek met het bestuur kan aangaan. Hierin wordt bijvoorbeeld dieper ingegaan op de visie van de organisatie en hoe deze past bij de visie van de jongeren.

Ook voor ervaren collega’s

Onderzoeker Irene Van der Fels van IZZ: ‘Deze drie worden geïntegreerd tot één interventie, want uit onderzoek weten we dat een integrale aanpak van deze drie niveaus het meest effectief is. Op deze manier heeft de interventie niet alleen een gunstig effect op de jonge zorgmedewerkers, maar ook op hun ervaren collega’s.’

Meer informatie of aanmelden?

Heeft u nog vragen over de interventie van IZZ of deelname aan dit project? Voor meer informatie kunt u terecht bij de onderzoekers van IZZ. Hun contactgegevens vindt u op deze pagina.

Meer informatie over het onderzoek dat IZZ heeft uitgevoerd vindt u in het originele artikel op deze pagina (alleen beschikbaar abonnees van Zorgvisie).

Hoeveel werknemers zijn er in 2020 in de ggz, hoeveel in 2030? Wordt het moeilijker of makkelijker om vacatures vervuld te krijgen? Antwoord op dat soort vragen zijn te vinden in het Prognosemodel Zorg en Welzijn.

 

Het prognosemodel is een online tool van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) waarmee landelijke en regionale partijen meer inzicht krijgen in verwachte tekorten aan personeel in de sector zorg en welzijn. Het nieuwe prognosemodel is gebaseerd op cijfers van 2020 en houdt ook rekening met coronascenario’s.

Dashboards

Op de dashboards van de online tool, die voor iedereen toegankelijk zijn, zijn prognoses te vinden voor de ggz, ook op regionaal niveau. Je kunt met de online tool zelf analyses en presentaties maken. Ook kun je via een zogeheten scenario-editor zelf scenario’s bouwen en doorrekenen en daarmee de impact van beleidskeuzes zichtbaar maken. De scenario-editor is eind januari 2021 beschikbaar.

Webinars over prognosemodel

Wil je weten wat een prognosemodel precies is en wat je ermee kunt? Volg dan de webinarserie van AZW over het prognosemodel. Er zijn vier delen. Het eerste deel is op 3 december 2020. Meld je direct gratis aan!

 

Week van de Werkstress: zorg voor balans

Van 16 t/m 20 november is de Week van de Werkstress. Dit jaar staat balans centraal: balans tussen werk-privé, maar ook tussen energiegevers en energievreters. In deze week richten wij graag de schijnwerper op een initiatief van het O&O-fonds GGZ: het programma InBalans. InBalans maakt werkdruk in teams bespreekbaar en helpt gedragsverandering in gang te zetten die de ervaren werkdruk verlaagt. (meer…)

Tweede kwartaal 2020: verzuimpercentage gelijk, stijging onder jonge medewerkers

Het verzuimpercentage van het afgelopen voortschrijdend jaar (het derde kwartaal van 2019 tot en met het tweede kwartaal van 2020) is ongeveer gelijk gebleven aan dat van het vorig voortschrijdend jaar (het derde kwartaal 2018 tot en met het tweede kwartaal van 2019). Dat blijkt uit de Vernet-monitor met de verzuimgegevens van de ggz in het tweede kwartaal van 2020.

Meer verzuim bij jonge medewerkers

Het verzuim in de ggz was het afgelopen voortschrijdend jaar 6,21% en in het jaar daarvoor 6,19%. De lichte stijging is terug te zien in de leeftijdsklassen t/m 45 jaar, waarbij de grootste stijging plaatsvindt onder werknemers jonger dan 26 jaar. Hier is het verzuim met 8,2% gestegen. In vergelijking met twee jaar eerder gaat het zelfs om een stijging van 35,4%.

Meldingsfrequentie & duur

De meldingsfrequentie is afgenomen van 1,17 naar 1,13 in het afgelopen voortschrijdend jaar. Deze daling is terug te zien in alle leeftijdsklassen, behalve bij de werknemers jonger dan 26 jaar. In deze categorie is de frequentie toegenomen van 1,21 naar 1,23.

De gemiddelde duur is gestegen met 3 dagen naar 25,1 dagen.

Meer instroom dan uitstroom

De instroom (6,9%) was in het afgelopen voortschrijdend jaar lager dan een jaar eerder (9%), ondanks een toename van instroom van medewerkers onder de 36 jaar. Het percentage instroom blijft wel hoger dan de uitstroom (5,7%).

De complete cijfers over het tweede kwartaal zijn terug te vinden in de Vernet-rapportage.

‘Meer energie uit mijn werk’

De werkdruk van je team kun je niet aanpakken, maar je eigen werkdruk wel: daar heb je zelf invloed op. Dat was voor medewerkers van IrisZorg een belangrijke les uit de inspiratiebijeenkomst die de instelling in december 2019 organiseerde met subsidie van O&O-fonds GGZ.

De werkdruk was al een tijdje hoog bij IrisZorg, vooral door de regeldruk. ‘Daar wilde ik iets aan doen’, zegt ambtelijk secretaris OR Martine Strijbos. ‘We hadden al binnen IrisZorg een project Werkkracht waarin we als OR met een bestuurder, HR, verzuimadviseurs en managers aan de slag gingen om het verzuim aan te pakken. Dat verzuim was soms psychisch en werkgerelateerd, het leek verband te houden met werkdruk. Daarom wilden we de werkdruk aanpakken. Met die subsidie organiseerden we een bijeenkomst met Hélène Oosterhuis als gastspreker, een deskundige in gedragsverandering en werkplezier. Er kwamen 70 medewerkers op af, zowel zorgpersoneel als ondersteunende medewerkers en een enkele manager.’

Invloed

‘Wat me het meest is bijgebleven, is de positiviteit’, zegt opleidingscoördinator Annelieke Andringa. ‘Iedereen deed vol energie mee. In het begin waren de deelnemers gesloten, maar daar brak Hélène doorheen. Ze zorgde in de groep voor een sfeer van vertrouwen. Door de vragen die ze in een spel aan mij stelde, reageerde ik tot mijn eigen verrassing anders dan anders: ik koos voor mezelf, terwijl ik meestal eerst aan anderen denk. ‘ Annelieke werkt sinds twee jaar bij IrisZorg. Daarvoor werkte ze jarenlang bij een bank. Het was een grote overgang. ‘Bij de bank werkte ik op strategisch niveau, hier ben ik operationeler bezig. Voor mij was die ochtend het ‘stop, voel, denk en doe!’ een belangrijke tip. Stilstaan bij de vraag: ‘hoe doe ik het nu?’ leidt tot bewustwording en dat geeft weer een drive.’ Door Martine werd ze overgehaald om in de OR te gaan. Dat doet ze een dag in de week. ‘Als OR-lid zit ik in verschillende projectgroepen. Daarin denk ik mee en heb ik invloed op de organisatie. Ik ben er heel gelukkig mee dat ik nu meer strategisch kan werken en zelf kan bedenken hoe ik de organisatie mooier maak. Zo haal ik meer energie uit mijn werk.’

Niet-to-do-lijstje

Als toenmalige OR-voorzitter zat ambulant hulpverlener verslavingszorg Ina Bonestroo in de organisatie van de bijeenkomst. Ze vond de ochtend fantastisch en inspirerend. ‘Meestal krijg je als tip om to-do-lijstjes te maken, maar Hélène kwam juist met niet-to-do-lijstjes: dingen die je níet meer gaat doen. Op het ogenblik lijkt het of iedereen denkt dat hij zich met de coronacrisis moet bemoeien. Maar laat dat nou over aan een paar mensen die dat goed kunnen en laat het verder los. Ik zeg dan: dat kan op je niet-to-do-lijstje.’ Een tip die Ina ook heel waardevol vond, is om te zorgen voor een uitlaatklep naast je werk. Als bezige bij heeft ze die altijd gehad. ‘Ik ben nu 53 en ik werk vanaf mijn 18e in de verslavingszorg. Dat is geestelijk zwaar werk. Dat had ik nooit zo lang volgehouden als ik niet iets anders ernaast had gehad. Mijn uitlaatklep is dat ik een dag in de week op de markt sta. Dat is lichamelijk zwaar, maar ik haal er veel plezier uit. Dat neem ik mee in mijn andere werk.’

Anders naar werk kijken

De beste tips van die ochtend in december? Moeilijk te zeggen, vindt Martine. Iedereen haalde uit de bijeenkomst de tips die hem of haar het meest aanspraken. Zelf leerde ze om aan te geven wanneer ze ongestoord wil werken in haar flexkantoor met acht collega’s. ‘Op de bijeenkomst was de tip ’trek een geel hesje aan als je niet gestoord wilt worden’. Ik doe het anders – ik hang een bordje op – maar als eenmaal uitgesproken is dat je kunt zeggen dat je niet gestoord wilt worden, werkt het. Zo simpel is het. Ik kom nu meer op voor mijn grenzen. ‘ Ook de tip ‘stop, voel, denk en doe’ sprak haar aan. ‘Afstand nemen en anders naar je werk kijken. Dat is nodig, want zorgmedewerkers zijn verschrikkelijk loyaal aan elkaar en aan hun cliënten. Maar je hoeft niet voor iedereen te zorgen, je mag ook weleens loslaten.’ Wat Martine, Annelieke en Ina alledrie van de bijeenkomst hebben meegenomen, is de nadruk op werkplezier, op dat wat energie geeft. Ina: ‘Hélène zei: ‘omarm dat je werk hebt, omarm dat je collega’s hebt.’ Zo ga ik er ook mee om. Het is geen last om te werken, wees blij dat je kunt werken!’

Generatiegroepen

Na de bijeenkomst van december werd in veel teams verder gesproken over werkdruk en vooral over werkplezier. Ook maakte Martine met de organisatiebrede projectgroep Werkkracht een vervolgplan voor de aanpak van werkdruk. Met een andere, Europese, subsidie organiseren ze bijeenkomsten en trainingen voor verschillende generatiegroepen: jongeren, de tussengroep van 30 tot 55 jaar, en de 55-plussers. ‘Om de jongere medewerkers te binden, hebben we Jong IrisZorg opgezet’, zegt Martine. ‘De eerste bijeenkomst is vooral bedoeld om elkaar te ontmoeten. Ook bespreken we hoe ze het ‘Zo doen we het hier!’, wat ze vaak horen van oudere medewerkers, kunnen doorbreken. De tussengroep stimuleren we in de bijeenkomsten om na te denken over het vervolg van hun carrière: willen ze misschien nog wat anders? Voor de 55-plussers gaan de bijeenkomsten over de vraag: hoe ga ik de laatste jaren van mijn werkzame leven aanpakken? Kan ik bepaalde taken afstoten, als ze te zwaar zijn? Ga ik misschien eerder met pensioen, en wat betekent dat dan?’ Hoe verschillend de invulling ook is per generatie, het doel is hetzelfde: leren hoe je zelf invloed hebt op je werkplezier.

Lees meer over de subsidie van O&O-fonds ggz voor de aanpak van werkdruk.

Rapport onderzoek arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein gepubliceerd

 

Het onderzoeksrapport ‘Arbeidsmarkttekorten in het sociaal domein―inspiratie uit andere sectoren en landen’ is gepubliceerd. Het is een onderzoek van Andersen, Elffers Felix (AEF) in opdracht van het programma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) naar de aanpak van de tekorten in andere sectoren en de organisatie van het sociaal domein in andere landen. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, zal AZW hierover een brede kennisbijeenkomst organiseren.

 

In het onderzoek zijn maar liefst 200 initiatieven uit andere landen en sectoren onderzocht. Denk aan een slimmere verdeling van taken, verplaatsing naar de private sector en het creëren van nieuwe functies.

 

Bekijk de meest kansrijke initiatieven uit andere landen en sectoren in de samenvatting van het onderzoek.

Gratis e-book ‘Zorgen voor professionals’

De zorg krijgt veel voor zijn kiezen door het coronavirus. In alle branches en zorgorganisaties is de invloed merkbaar en worden alle zeilen bijgezet. ‘De zorg moet altijd door’, maar de omstandigheden maken het werken in de zorg in deze periode extra zwaar. Met alle macht proberen zorgmedewerkers zelf inzetbaar te blijven. Want thuis moeten ook kinderen opgevangen worden of mantelzorg georganiseerd worden. Logisch dat de gezondheid dan onder druk komt te staan. Hoe kun je dan ook nog goed voor jezelf zorgen?

 

Om zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken en als blijk van waardering bieden PFZW, PGGM&Co en Stichting IZZ het e-book ‘Zorgen voor professionals’ aan. Een boek met praktische tips in moeilijke tijden, gebaseerd op ervaringen in en uit de zorg. Het e-book is geschreven door professionele coaches onder leiding en redactie van Donatus Thöne. Het bevat tips voor professionals die onder grote druk moeten werken en biedt:

 • Tips voor de voorbereiding
 • Tips als je midden in de crisis zit
 • Tips voor de debriefing
 • Tips voor de omgang met je kinderen