SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Van druk, druk, druk naar werkgeluk

FIT voor werk: van druk, druk, druk naar werkgeluk. Met de Vitaliteitsfans bij RIBW Groep Overijssel (RIBWGO).

 

Heeft RIBWGO een focus op verzuim of juist op inzetbaarheid? Kun je zelf de werkdruk reguleren als zelforganiserend team? Waar moeten we mee stoppen? We denken altijd in cliëntbelang. Hoe zorgen we dat we dat aankunnen? Dat zijn vragen waar de RIBW Groep Overijssel (RIBWGO) zich mee bezig houdt nu er gewerkt wordt aan een beleid voor duurzame inzetbaarheid. In samenwerking met Bewegen Werkt zijn er de afgelopen en komende periode verschillende activiteiten georganiseerd, die bijdragen aan hun duurzame inzetbaarheid.

Activiteiten en aandachtspunten

De activiteiten worden bepaald aan de hand van de resultaten van de vitaliteitssessie. Met 40 medewerkers met uiteenlopende functies uit allerlei teams zijn vraagstukken besproken om de duurzame inzetbaarheid van RIBWGO te peilen. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat de gemiddelde RIBWGO medewerker erg energiek, zeer betrokken, goed opgeleid en heel zelfstandig is. Uiteraard zijn er ook aandachtspunten. Eén daarvan is de veiligheid binnen teams en met cliënten. Ook het bespreekbaar maken van inzetbaarheid, leefstijl en werkomstandigheden is een punt van aandacht. Verder is zelfregulatie van werkdruk een uitdaging.

 

Met deze punten zijn ze aan de slag. Teamadviseurs en vitaliteitsfans (ViFa’s) worden intern opgeleid om de bovenstaande aandachtspunten bespreekbaar te maken in de teams. Dat is immers het belangrijkste middel! Het praten over je grenzen, je leefstijl, je uitdagingen en je successen zal bijdragen aan je ontwikkeling, een gezonde en veilige werksfeer met (nog) meer werkgeluk en daardoor ook betere begeleiding aan cliënten.

ViFa in de teams

De vitaliteitsfans zijn ambassadeurs in hun teams om inzetbaarheid op de agenda te zetten. Ze zijn hiervoor gecoacht om stappen te zetten samen met hun team. Stappen in het werkgeluk van het team door het bespreekbaar maken van inzetbaarheid, werkomstandigheden en leefstijl. Hiermee zijn zij de medewerkers die de tools en werkwijze inzetten die binnen hun team nodig zijn, om de vitaliteit te stimuleren. Deze Vitaliteitsfans (oftewel ViFa’s) hebben na de coaching zelf teamsessies gegeven en zorgen dat het onderwerp duurzame inzetbaarheid op de agenda blijft. De teams geloven erin dat dit hen ondersteunt bij het gezond, vitaal en energiek zijn en blijven werken. Het vitaliteitsgesprek gaat hierbij een belangrijke rol spelen. Hierin zijn de ViFa’s gecoacht en zij hebben dit binnen hun team geïntroduceerd. De vitaliteitsgesprekken zullen regelmatig gevoerd worden. Deze en andere acties zijn geborgd in het jaarplan van de teams.

 

De zelforganiserende teams hebben zo tools in handen en de ViFa in het team zorgt ervoor dat dit onderwerp regelmatig op de agenda staat en dat hier concrete invulling aan wordt gegeven. Hiervoor hebben ze verschillende tools en werkvormen beschikbaar. Ook is de samenwerking met andere teams bevorderd. Er wordt veel van elkaar gedeeld en geleerd. Ook de teamadviseurs verwerken in hun aanpak de kennis en tools die een (nog) betere duurzame inzetbaarheid stimuleren.

 

De doelstellingen die bij de visiesessie zijn opgesteld zijn al gedeeltelijk verbeterd of de verbetering is in gang gezet door het uitvoeren van de teamsessies. Het vervolg dat de ViFa’s en teamadviseurs met de teams daarop geven, zal dit verder stimuleren.

IrisZorg en Rijn IJssel tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op feestelijke wijze is op 17 april de samenwerking tussen IrisZorg en Rijn IJssel Zorg & Welzijn gestart. Voorzitter van de Raad van Bestuur Marjan Verschuure van IrisZorg en directeur Jeroen Marée van Rijn IJssel cluster Zorg en Welzijn ondertekenden de overeenkomst.

 

Het belang van een leven lang leren en ontwikkelen is voor medewerkers in de sector Zorg & Welzijn van groot belang om aan de veranderende vraag van zorgvragers te kunnen blijven voldoen. IrisZorg stelt nu een eerste groep medewerkers in de gelegenheid om hun al in ruime mate aanwezige kennis en kunde uit te breiden. En zo ook een actueel erkend mbo-diploma te behalen.

 

De eerste groep medewerkers wordt opgeleid tot Agogisch medewerker GGZ niveau 4 of Begeleider Specifieke doelgroepen niveau 3. In het traject is steeds sprake van maatwerk: de medewerker/student krijgt de opleiding die passend is. Ook de studieduur is maatwerk.

 

Experts op werkvloer

Rijn IJssel en IrisZorg zijn partner in leren en ontwikkelen. De ruime ervaring en kennis van de docenten van Rijn IJssel wordt benut in nauwe samenwerking met experts op de werkvloer van IrisZorg. De samenwerking leidt tot nóg betere dienstverlening aan zorgvragers van IrisZorg.

Voorjaarseditie TOPGGz nieuwsbrief

De voorjaarseditie van de TOPGGz nieuwsbrief is verschenen met hierin nieuws over o.a. innovaties, over de TOPGGz afdelingen, promoties en nog veel meer.

TOPGGz keurmerken toegekend

Op 13 maart jl. heeft het bestuur van de Stichting Topklinische GGz het keurmerk voor de komende vier jaar toegekend aan de afdelingen:

 • Altrecht Eetstoornissen Rintveld;
 • Altrecht Bipolair;
 • Altrecht Psychosomatiek Eikenboom;
 • Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren, onderdeel van de Viersprong;
 • Persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen, onderdeel van de Viersprong;
 • Het behandelcentrum, onderdeel van dr. Leo Kannerhuis.

 

Professionele trots

“Toen ik vorig jaar naar huis ging na het tienjarig TOPGGz-symposium was ik zo geraakt. De boegbeelden die op het podium stonden waren zo verschrikkelijk trots op hun werk en vertelden daar met zo veel passie over. Wat een energie, wat werd ik daar blij van en wat voelde ik me trots op onze sector en wat daar voor goeds gebeurt.” Aan het woord is Elsbeth de Ruijter, psychiater, lid Raad van bestuur GGZinGeest en TOPGGz bestuurslid.

TOPGGz keurmerken toegekend

Op 13 maart 2018 heeft het bestuur TOPGGz het keurmerk voor de komende vier jaar toegekend aan de afdelingen:

We feliciteren deze afdelingen van harte!

Wilt u ook weten welke afdelingen nog meer hoogspecialistische zorg bieden? Ga dan naar de website van TOPGGz

Verslag online sessie Nu zeg ik nee!

De maandagochtend 19 maart stond in het teken van de Nu zeg ik Nee! Vijfdaagse. Vernet sprak met klanten over de resultaten uit deze vijfdaagse en hoe de deelnemers uit de organisaties hebben gereageerd op deze online manier van grenzen leren bewaken.

 

Online leren blijft spannend, en levert ook mogelijkheden op. Mensen pakken de kennis op hun eigen wijze en in hun eigen tijd. Een uitdaging is de vijf lessen en de vijf dagen echt vol te houden. Na de derde sessie haakt een deel van de mensen af en laten zij zich weer leiden door de waan van de dag. Goede en belangrijke feedback. De volhouders daarentegen bereikten waardevolle resultaten, er is daadwerkelijk een positieve beweging ontstaan. Kijk maar eens op http://www.vernet.nl/het-resultaat-van-de-nu-zeg-ik-nee-vijfdaagse-is-bekend.

 

Wat zou er gebeuren als de online vijfdaagse in een peer-groep zou plaatsvinden? Wellicht is volhouden dan gemakkelijker en worden nog meer mensen geholpen hun grenzen te bewaken. Samen leren en bewegen, daar kan iets moois uit ontstaan. Vernet denkt nu na over de mogelijkheid om per organisatie een kleine groep werknemers te zoeken die problemen ondervinden met het thema ‘grenzen bewaken’ en willen deelnemen. Frederike Mewe heeft Vernet toegezegd deze groep te ondersteunen door een webinar en/of door haar persoonlijke komst naar de organisatie. Mocht jij ook interesse hebben om hieraan deel te nemen, stuur dan een mail naar marieke@vernet.nl dan wordt gekeken of je meegenomen kan worden in dit nieuwe plan. Een plan ontstaan vanuit co-creatie met de klanten van Vernet.

Winnaars Vernet Health Ranking 2017 in de ggz

De winnaars zijn bekend! Per zorgbranche heeft Vernet de drie best presterende organisaties op het gebied van verzuim en inzetbaarheid in kaart gebracht.

 

 

GGZ Friesland introduceert eerste hulp bij psychische nood

GGZ Friesland wil zoveel mogelijk mensen leren eerste hulp bij psychische nood te bieden. Twaalf trainers gaan cursussen aanbieden.

 

Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) is algemeen ingeburgerd, maar eerste hulp bij psychische nood is nog erg onbekend. GGZ Friesland wil daar verandering in brengen en biedt in het hele Noorden de cursus Mental Health First Aid (MHFA) aan.

Noodsignalen

De trainers van GGZ Friesland leiden cursisten in vier dagdelen op in het herkennen van signalen van psychische nood. Het gaat dan om depressie, angst- en paniekstoornissen, psychoses en middelengebruik. ,,We geven handreikingen hoe je moet handelen. Als een collega somber is, dan benader je die en schat je in of er sprake van een crisis is. Het begint met contact maken en luisteren”, leggen de trainers Iris ten Wolde, Diny de Haan en Joke Koning uit.

Als de nood hoog, is moet je professionals inschakelen. En als je iemand bij een brug ziet staan en je vertrouwt het niet, moet je natuurlijk 112 bellen.

 

De eerste honderdvijftig cursisten zijn vorig jaar al opgeleid door MHFA Nederland. Het ging om medewerkers van de ggz, het Leger des Heils en de politie, maar ook gewone burgers. Iedereen kan de cursus volgen. De ggz-trainers vinden dat eigenlijk elk bedrijf een MHFA’er in dienst zou moeten hebben, zoals er nu ook EHBO’ers op de werkvloer rondlopen. De cursus kost 275 euro, maar scheelt op langere termijn enorm in de zorgkosten, is de overtuiging van de trainers.

Als je psychische problemen vroeg signaleert zijn de mensen vatbaarder voor een gesprek. Hoe groter de psychische problemen, hoe intensiever de behandeling.

 

Er verblijven volgens De Haan en Koning heel wat kinderen op de gesloten afdeling van de ggz die nooit opgenomen hadden hoeven worden als hun psychische problemen eerder waren waargenomen. Voor het herkennen van psychische nood bij kinderen is een aangepaste cursus. “Dan moet je ook letten op eetstoornissen en zelfbeschadiging. Als een kind in de zomer altijd lange mouwen draagt, kan er sprake zijn van automutilatie. Spijbelgedrag is ook een signaal.”

‘Vier op de tien Nederlanders krijgen zelf psychische problemen’

De Haan en Ten Wolde geven aan dat vier op de tien Nederlanders op een moment in hun leven zelf psychische problemen krijgen. Per jaar wordt een kwart van de Nederlanders zelf geconfronteerd met bijvoorbeeld een depressie of, het meest voorkomend, een angststoornis als pleinvrees of sociale fobie.

Dat geeft het belang van meer kennis hierover aan.

Ten Wolde heeft een patiënt gehad die nooit rouwverwerking heeft gehad na het overlijden van zijn moeder. “Niemand had ooit gezien hoeveel verdriet hij daarover had. Hij wist niet dat hij daarmee naar de huisarts kon stappen, is aan de drank geraakt en heeft uiteindelijk in een dronken bui iemand doodgeslagen. Als hij eerder in beeld was bij de hulpverlening, had het zo ver nooit hoeven komen.”

 

Verzekering

De cursus is ontwikkeld in Australië en drie jaar geleden door GGZ Eindhoven in Nederland geïntroduceerd. GGZ Friesland gaat de cursus aanbieden in de drie noordelijke provincies. Er zijn zeven gecertificeerde trainers in dienst en er worden nog eens vijf medewerkers opgeleid tot trainer. Vanaf woensdag begint GGZ Friesland zelf met het geven van cursussen. GGZ Friesland hoopt dat zorgverzekeraars de cursuskosten deels opnemen in het aanvullend pakket. ,,Dat kan de drempel verlagen. Daarover zijn we in gesprek met de zorgverzekeraars.”

Parnassia Groep opent volledig digitale ggz-poli

Parnassia Groep heeft de digitale poli officieel gelanceerd en rolt deze het komende jaar uit in de organisatie. In deze 100 procent online behandeling vindt het contact tussen behandelaar en patiënt niet meer plaats op een fysieke locatie.

 

Sinds een aantal maanden is het al mogelijk om bij PsyQ, onderdeel van Parnassia Groep, om volledig online behandeld te worden voor angst- of stemmingsklachten. Het contact tussen medewerker en patiënt speelt zich online via beeldbellen en/of een chatfunctie af. De digitale poli wordt beschikbaar voor patiënten in alle zorgmerken van Parnassia groep en is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen de ggz-aanbieder en app-ontwikkelaar Sense Health.

 

In de digitale poli staat de patiënt aan het roer, volgens Parnassia Groep. Hij geeft aan welke vorm van ondersteuning gewenst is, de zorgprofessionals kijken welke hulp hier het beste op aansluit en wanneer. Als de patiënt merkt dat het niet goed gaat, kan hij op dat moment contact zoeken met zijn behandelaar. Andersom geldt dat wanneer een behandelaar ziet dat een patiënt het lastig heeft, hij daarop direct actie kan ondernemen.

Communicatie tussen behandelaar en patiënt

De behandeling wordt ondersteund door de app Goalie. Deze geeft inzicht in het gedrag van de patiënt. Daarnaast ondersteunt Goalie gebruikers in het behalen van doelen en faciliteert het de communicatie tussen behandelaar en patiënt, zoals chatten en beeldbellen. Uit de eerste ervaringen van patiënten blijkt volgens de ggz-aanbieder dat bijna 70 procent van de patiënten die deze vorm van behandelen aangeboden heeft gekregen, dit ook daadwerkelijk wil.

Taboe op burn-out – Uit het boek: ‘Hoe(zo) eigen regie?’

Hoewel het aandeel zieken met de diagnose burn-out groeiend is, is het ziektebeeld voor velen onbekend.

Burn-out

Burn-out gaat bijvoorbeeld vaak gepaard met paniekaanvallen en hyperventilatie. Dat kan de terugkeer op de werkvloer negatief beïnvloeden. Een bedrijfsarts of arboverpleegkundige zou een team hierover kunnen informeren zodat er meer begrip ontstaat en terugkeer voor een collega met burn-out een stuk prettiger maakt. Met meer voorlichting is de kans op het voorkomen van een burn-out bovendien groter.

 

Bij burn-out gaat zeker het gezegde op ‘voorkomen is beter dan genezen’. Veel mensen die een keer een fikse burn-out hebben gehad, komen namelijk niet meer helemaal op volle kracht terug in hun oude werk.

Taboe

Hoe is dat bij jou op de afdeling of in jouw team, ken je mensen die chronisch ziek zijn?

 

Uit gesprekken met bedrijfsartsen is gebleken dat lang niet iedereen met een chronische ziekte daarover op het werk vertelt. Er is sprake van een taboe over chronische ziekten, uit angst voor uitsluiting.

Nieuwe intekenmogelijkheden subsidie SectorplanPlus

SectorplanPlus is een nieuwe subsidie van het ministerie van VWS. Werkgevers in de zorg en welzijn kunnen met de subsidie een extra impuls geven aan de instroom van nieuwe mensen, de vergroting van kans op werk voor werknemers voor wie ontslag dreigt en het opleiden van praktijk- / werkbegeleiders. De eerste organisaties zijn al met het traject gestart. 

 

Opening 2e tijdvak

Vanaf 1 mei 2018 is het 2e tijdvak geopend. Om deel te kunnen nemen in het 2e tijdvak is het indienen van een aanvraag noodzakelijk. Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 15 mei 2018. Vanaf 1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren (account aanmaken), de basisgegevens invullen en kennisnemen van het Programma van Eisen. Arbeidsorganisaties (aanvragers) die zich reeds in het 1e tijdvak hebben geregistreerd kunnen direct inloggen en enkele basisgegevens controleren en aanvullen.

 

Arbeidsorganisaties die niet uiterlijk 15 juni een volledige aanvraag hebben ingediend komen niet voor subsidie in aanmerking in het 2e tijdvak. Let wel: de aanvragen worden niet op volgorde van binnenkomst beoordeeld. U heeft de gehele periode tot uw beschikking om uw aanvraag te doen. Opleidingstrajecten aangevraagd in het 2e tijdvak dienen tussen 1 mei en 31 december 2018 van start gaan.

 

Voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar, wederom op basis van cofinanciering. De aanvragen zullen, nadrukkelijker dan in het eerste tijdvak, moeten bijdragen aan het behalen van de doelen die in de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten gesteld zijn.

 

Aan de aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend. Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. VWS streeft naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 31 juli 2018, zodat begin augustus de subsidietoekenning bekend kan worden gemaakt.

 

Zie voor meer informatie het Programma van Eisen voor het tweede tijdvak. Hierin zijn alle eisen en richtlijnen opgenomen die van kracht zijn op aanvragen voor het tweede tijdvak.

De bij RegioPlus aangesloten werkgeversorganisaties in de betreffende regio  zijn het eerst aanspreekpunt voor informatie en communicatie voor werkgevers.

Houd voor meer nieuws en informatie de website www.sectorplanplus.nl en het Twitter-account van SectorplanPlus in de gaten.

 

Wat is SectorplanPlus?

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het ministerie van VWS voor werkgevers in zorg en welzijn waarmee zij een extra impuls kunnen geven aan opleidingstrajecten die zijn gericht op:

 • Nieuwe instroom
 • Met ontslag bedreigde werknemers
 • Opscholing binnen de organisatie (om ruimte te creëren voor nieuwe instroom) via kwalificerende scholing.

In de periode 2017-2021 komt de subsidie via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties in verschillende tranches beschikbaar voor organisaties in zorg en welzijn. In totaal heeft het ministerie van VWS € 320 miljoen hiervoor gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) naar de verpleeghuissector gaat. De rest van de middelen is voor de overige sectoren, waaronder de ggz. De verwachting is dat met deze maatregelen zo’n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund.

De subsidie biedt een extra stimulering als antwoord op de arbeidsmarktvraagstukken in de sector en is aanvullend op bestaande instrumenten als de Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II, het Regionaal Investeringsfonds MBO en de Regeling Praktijkleren van het ministerie van OCW.

 

Voor welke activiteiten kan de subsidie worden gebruikt?

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling moet uw organisatie een scholingsplan opstellen voor een opleidingstraject waaraan een aantal eisen worden gesteld. Het traject moet bijvoorbeeld zijn gericht op professionals die werkzaam zijn in het primair proces of op het toerusten van werk- en/of praktijkbegeleiders. Ook moet het plan worden geschreven voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
 • Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal
 • Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)
 • Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)
 • Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

In de projectbeschikking op www.sectorplanplus.nl  worden de eisen en de functies die voor de subsidie in aanmerking komen gepubliceerd.