SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Het Balansbudget en Duurzame Inzetbaarheid. Hoe dan?

Vraag jij je af hoe jouw medewerkers echt langer gezond en met plezier aan het werk kunnen blijven? Weet je niet goed hoe je het Balansbudget daarvoor kunt inzetten? Of hoe je handen en voeten kan geven aan ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers in jouw organisatie? Schrijf je dan in voor een kosteloze incompany workshop.

Het O&O-fonds GGZ biedt HR/P&O en leidinggevenden ondersteuning bij het inzetten van het Balansbudget als onderdeel van een breder HR-beleid. Dit zodat HR concrete stappen kan zetten om goed werken te bevorderen. In deze workshop worden bouwstenen aangereikt die je naar keuze binnen jouw organisatie kunt inzetten.

Adviseurs van FWG Progressional People verzorgen deze incompany workshop en gaan in op de mogelijkheden die er zijn om meer te doen dan het eens per jaar verstrekken van een Balansbudget. Er is aandacht voor de procesmatige inbedding in jouw organisatie, de interne communicatie en hoe de rollen kunnen worden belegd. Je krijgt bouwstenen aangeboden om stappen te zetten in de richting van een breder duurzaam inzetbaarheidsbeleid, zodat medewerkers langer gezond en met plezier aan het werk kunnen blijven.

Wat kun je verwachten?

  • Een 3 uur durende incompany workshop
  • Met 12 tot 15 HR/P&O, leidinggevenden en/of OR collega’s uit jouw organisatie
  • Waarin we bespreken hoe het Balansbudget ingezet kan worden voor duurzame inzetbaarheid
  • Je gaat zelf aan de slag met een stappenplan
  • Kosteloos

Aanmelden

De workshops worden gegeven in de periode september 2023 tot en met mei 2024. Meld je aan door een mail te sturen naar; info@oofggz.nl. Vervolgens nemen wij contact met je op om een datum te plannen. Er is een beperkt aantal workshops beschikbaar, dus meld je snel aan!

Meld je aan!

Wat wordt de volgende stap in jouw carrière?

YouChooz is een voorlichtingswebsite die je helpt bij het maken van carrièrekeuzes. Welke opleiding of welk beroep past bij jou? YouChooz biedt inzicht in ruim 300 beroeps- en opleidingsprofielen binnen de zorg-, welzijn- en sportsector. Je kunt ook in gesprek gaan met voorlichters met praktijkervaring, zodat je met vertrouwen een goede (vervolg)stap kunt maken in je carrière.

Op YouChooz vind je actuele informatie over beroepen en opleidingen in zorg, welzijn en sport. Je krijgt bij een opleiding bijvoorbeeld meer informatie over de inhoud en duur van de opleiding, maar ook welke carrièremogelijkheden het biedt, de kosten en de leerwijze. Bij een beroep krijg je informatie over de inhoud van het beroep, welke opleidingen er voor nodig zijn, inzicht in het salaris en welke vervolgstappen er mogelijk zijn.

Test, video’s en voorlichters

Daarnaast kun je op YouChooz een test maken om te ontdekken welke opleiding of baan bij je past, bekijk je praktijkvideo’s van mensen die specifieke beroepen hebben of opleidingen volgen en kun je in contact komen met ChoozGuides. Dit zijn studenten, docenten of mensen die al aan het werk zijn die je kunnen helpen als voorlichter. Zij vertellen je precies hoe een opleiding of beroep eruit ziet.

Wil je meer weten over YouChooz? Bekijk dan onderstaande video, of ga naar de website.

Gebruik jouw balansbudget om meer werk-privébalans te creëren

Ongetwijfeld ervaar je als medewerker in de ggz steeds meer uitdagingen. De vraag naar inzet neemt toe, terwijl de werkdruk en emotionele belasting alsmaar hoger worden. Maar naast het werk heb je ook een eigen leven met familie, vrienden én jezelf. Het vinden van een goede balans tussen werk en privé kan dan ook best een uitdaging zijn. Daarom is nu het balansbudget opgenomen in de cao ggz. Dit budget mag jij als medewerker gebruiken om te investeren in jezelf.

 

Met het balansbudget kan jij zelf de regie nemen om gezond en met plezier in de ggz te blijven werken. Het voordeel is dat jij helemaal zelf mag bepalen hoe je het budget wilt besteden. Je kunt ervoor kiezen om extra vrije dagen te kopen of om te investeren in jouw ontwikkeling door een cursus of opleiding te volgen. Ook is het mogelijk om het balansbedrag te laten uitbetalen. Het mooie is dat jouw werkgever bijdraagt aan dit budget, waardoor jullie samen werken aan jouw welzijn en inzetbaarheid.

Maak een bewuste keuze met de keuzehulp balansbudget

Hoe kun je het balansbudget het beste besteden? Om je te helpen een bewuste keuze te maken, is de keuzehulp balansbudget ontwikkeld. Met deze online tool kun je jouw persoonlijke budget berekenen en nagaan welke keuze het beste bij jou past. Ook zie je de effecten van de verschillende keuzes die je kunt maken. Ten slotte biedt de keuzehulp snel toegang tot relevante informatie en de mogelijkheid om in gesprek te gaan met jouw leidinggevende of HR-collega voor verdere ondersteuning.

Geef jouw keuze voor 1 juli door!

Wil je weten hoe je het balansbudget het beste kunt besteden? Download hieronder dan de keuzehulp balansbudget en krijg een duidelijk beeld over hoe dit budget jou kan ondersteunen bij het creëren van een gezonde werk-privébalans. Heb je jouw keuze gemaakt? Dan kun je deze tot 1 juli 2023 doorgeven aan de HR-afdeling van jouw organisatie.

 

Download de keuzehulp balansbudget

Breng jouw werkgever op de hoogte

Is jouw werkgever nog niet bekend met de mogelijkheden van het balansbudget? Overhandig dan de brochure of verwijs diegene naar de keuzehulp balansbudget. Ook HR-afdelingen kunnen binnenkort gebruikmaken van maatwerktrajecten om aan de slag te gaan met de gezondheid en het werkplezier van medewerkers in de organisatie. Meer informatie hierover volgt.

Infographic: prognose van de arbeidsmarkt geestelijke gezondheidszorg

In het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) maakt ABF Research prognoses van de arbeidsmarkt. Zo ook voor de arbeidsmarkt van de geestelijke gezondheidszorg over de periode 2022 tot en met 2032. De prognose gaat uit van het scenario NieuwBeleid. Dit is een scenario dat rekent op basis van relevante (voorgenomen) beleidsmaatregelen, demografische ontwikkelingen, verwachtingen over de economische ontwikkelingen en de vraag naar het aanbod van personeel in Nederland.

 

Wil je de prognose bekijken? Download dan de infographic hiernaast.

 

 

 

 

AZW kwartaalupdate: aantal zzp’ers in zorg en welzijn stijgt

Met AZW StatLine (databank voor arbeidsmarktcijfers van sector Zorg en Welzijn) krijgt O&O-fonds GGZ meer inzicht in de arbeidsmarktcijfers van de sector waarin het participeert. De nieuwe kwartaalupdate met de laatste data over het 3e kwartaal van 2022 staat nu online. Die laat zien dat het aantal zzp’ers in zorg en welzijn groeit, maar toont ook verschillen tussen de branches. Zo is het aantal zzp’ers binnen de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld gestegen, net als in de groepen huisartsen en gezondheidscentra, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk. De umc’s, ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg ervoeren minder groei: daar bleef het aantal zzp’ers gelijk.

ZZP panel voor meer inzicht

In het voorjaar van 2023 wordt in het AZW-programma voor het eerst een onderzoek uitgevoerd onder zzp’ers. ‘Kijk vooral naar de verschillen, want de trend verschilt per branche. We verdiepen daarom op deze cijfers door via een panel met zzp’ers meer inzicht te krijgen in hun beleving van de arbeidsmarkt,’ vertelt Ivo Zuidervaart, programmamanager bij AZW. ‘Dit panel start dit voorjaar via CBS en we kijken uit naar de resultaten!’

De AZW kwartaalupdate geeft ook informatie over de in- en uitstroom in de sector zorg en welzijn. In het derde kwartaal van 2022 nam de instroom met 6 procent toe ten opzichte van 2021 en kwam hiermee uit op 169.000 nieuwe instromers. Aan de andere kant nam de uitstroom in dezelfde periode ook sterker toe. Maar liefst 19 procent meer medewerkers stroomden uit de sector ten opzichte van 2021: een omvang van 157.000 mensen.

Meer resultaten inzien? Lees de hele 3e kwartaalupdate van 2022.

Portal geopend voor aanvragen tegemoetkoming vervroegd uittreden

In het pensioenakkoord staan afspraken om de regels voor vervroegd uittreden tijdelijk te versoepelen. Sociale partners in de ggz hebben hierover aanvullende afspraken gemaakt. Het gaat uitsluitend om medewerkers met een zwaar beroep in de ggz, die anders niet veilig en gezond hun pensioenleeftijd zouden kunnen halen. Het ‘Reglement tijdelijke subsidieregeling voor RVU afspraken bij zware beroepen in de ggz 2022’ geldt van 1 november 2022 tot en met 1 juli 2024.

 

Het O&O fonds GGZ heeft een portal geopend voor werkgevers die een uitkering verstrekken in het kader van de regeling zware beroepen. Werkgevers die onder de cao ggz vallen, kunnen hier een financiële tegemoetkoming van maximaal 25% van het RVU-bedrag aanvragen.

 

Ga naar de portal

 

Aanvragen tegemoetkoming regeling vervroegd uittreden in de ggz

Het O&O fonds GGZ biedt voor zo’n 130 trajecten extra financiering om werkgevers en medewerkers te ondersteunen bij vervroegd uittreden. Meer weten over hoe je deze tegemoetkoming kunt aanvragen? Lees er meer over op onze RVU-pagina.

Meer weten

Het O&O fonds GGZ wil er samen met werkgevers- en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen met plezier goed (=duurzaam) kan blijven werken in de GGZ. Met onder andere subsidie uit de ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) voeren we tot 2025 extra projecten uit rond duurzame inzetbaarheid. Bekijk voor een overzicht van onze projecten de pagina Goed (=duurzaam) werken in de ggz.