SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

AZW kwartaalupdate: aantal zzp’ers in zorg en welzijn stijgt

Met AZW StatLine (databank voor arbeidsmarktcijfers van sector Zorg en Welzijn) krijgt O&O-fonds GGZ meer inzicht in de arbeidsmarktcijfers van de sector waarin het participeert. De nieuwe kwartaalupdate met de laatste data over het 3e kwartaal van 2022 staat nu online. Die laat zien dat het aantal zzp’ers in zorg en welzijn groeit, maar toont ook verschillen tussen de branches. Zo is het aantal zzp’ers binnen de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld gestegen, net als in de groepen huisartsen en gezondheidscentra, de verpleging, verzorging en thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang, jeugdzorg en sociaal werk. De umc’s, ziekenhuizen en overige medisch specialistische zorg ervoeren minder groei: daar bleef het aantal zzp’ers gelijk.

ZZP panel voor meer inzicht

In het voorjaar van 2023 wordt in het AZW-programma voor het eerst een onderzoek uitgevoerd onder zzp’ers. ‘Kijk vooral naar de verschillen, want de trend verschilt per branche. We verdiepen daarom op deze cijfers door via een panel met zzp’ers meer inzicht te krijgen in hun beleving van de arbeidsmarkt,’ vertelt Ivo Zuidervaart, programmamanager bij AZW. ‘Dit panel start dit voorjaar via CBS en we kijken uit naar de resultaten!’

De AZW kwartaalupdate geeft ook informatie over de in- en uitstroom in de sector zorg en welzijn. In het derde kwartaal van 2022 nam de instroom met 6 procent toe ten opzichte van 2021 en kwam hiermee uit op 169.000 nieuwe instromers. Aan de andere kant nam de uitstroom in dezelfde periode ook sterker toe. Maar liefst 19 procent meer medewerkers stroomden uit de sector ten opzichte van 2021: een omvang van 157.000 mensen.

Meer resultaten inzien? Lees de hele 3e kwartaalupdate van 2022.

Portal geopend voor aanvragen tegemoetkoming vervroegd uittreden

In het pensioenakkoord staan afspraken om de regels voor vervroegd uittreden tijdelijk te versoepelen. Sociale partners in de ggz hebben hierover aanvullende afspraken gemaakt. Het gaat uitsluitend om medewerkers met een zwaar beroep in de ggz, die anders niet veilig en gezond hun pensioenleeftijd zouden kunnen halen. Het ‘Reglement tijdelijke subsidieregeling voor RVU afspraken bij zware beroepen in de ggz 2022’ geldt van 1 november 2022 tot en met 1 juli 2024.

 

Het O&O fonds GGZ heeft een portal geopend voor werkgevers die een uitkering verstrekken in het kader van de regeling zware beroepen. Werkgevers die onder de cao ggz vallen, kunnen hier een financiële tegemoetkoming van maximaal 25% van het RVU-bedrag aanvragen.

 

Ga naar de portal

 

Aanvragen tegemoetkoming regeling vervroegd uittreden in de ggz

Het O&O fonds GGZ biedt voor zo’n 130 trajecten extra financiering om werkgevers en medewerkers te ondersteunen bij vervroegd uittreden. Meer weten over hoe je deze tegemoetkoming kunt aanvragen? Lees er meer over op onze RVU-pagina.

Meer weten

Het O&O fonds GGZ wil er samen met werkgevers- en werknemersorganisaties voor zorgen dat iedereen met plezier goed (=duurzaam) kan blijven werken in de GGZ. Met onder andere subsidie uit de ‘Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden’ (MDIEU) voeren we tot 2025 extra projecten uit rond duurzame inzetbaarheid. Bekijk voor een overzicht van onze projecten de pagina Goed (=duurzaam) werken in de ggz.