Direct naar content

Ziekteverzuim in ggz-branche in 2023 gedaald

Over heel 2023 komt het verzuimpercentage in de branche geestelijke gezondheidszorg uit op 7,38. Het verzuimpercentage is daarmee lager ten opzichte van een jaar geleden (7,93), maar nog wel hoger dan in het jaar 2021 (6,63). Dat blijkt uit de kwartaalrapportage van onderzoeksbureau Vernet in opdracht van OOfGGZ.

Medewerkers in de ggz minder vaak ziek …

Het gemiddelde aantal keren dat medewerkers zich in een jaar ziekmelden, oftewel de meldingsfrequentie, komt uit op 1,42. Dat is lager dan een jaar geleden, toen het nog 1,6 was. De daling van de meldingsfrequentie zien we in alle leeftijdsklassen terug, maar is nog steeds wel hoger dan in 2021.

meldingsfrequentie verzuim GGZ

… Maar wel langer

In alle duurklassen daalt het verzuim, behalve bij het extra lange verzuim dat met 11% toeneemt naar 1,92. Dat wordt ook zichtbaar in de ontwikkeling van het verzuim in het tweede ziektejaar, dat met 19% flink gestegen is naar 1,02 en niet eerder zo hoog was. In alle leeftijdsklassen daalt het totale verzuim, maar is het extra lang verzuim wel toegenomen.

duurklasse verzuim GGZ

Dalende trend in verzuim zichtbaar in alle branches

Zorgbreed is het verzuimpercentage 7,75. Dit is een daling van 7% vergeleken met een jaar eerder. In alle branches is zowel het verzuim als de meldingsfrequentie gedaald, met de grootste daling bij de ziekenhuizen.

Zorgbreed verzuimperscentage

Aandacht voor medewerkers blijft het toverwoord

‘We zijn verheugd dat het verzuim door COVID-19 nu aanzienlijk is afgenomen, wat resulteert in een lager cijfer dan vorig jaar,’ zegt Danijela Budimir, directeur bedrijfsvoering van Vernet. Uit gesprekken met toonaangevende organisaties in verzuimpreventie wordt duidelijk dat constante aandacht voor medewerkers het toverwoord is. Zowel in rustige periodes als tijdens verzuim. Die aandacht leidt tot maatwerkoplossingen, en een snellere terugkeer naar werk.

Meer weten?

Onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een rapport uit over het ziekteverzuim in de GGZ. Benieuwd naar de rest van de cijfers? Download de factsheet GGZ Q4 2023 of lees de analyse van Vernet in de Branchemonitor GGZ.

Terugblik Lerend Netwerk over Positieve Gezondheid

In deze terugblik lees je meer over de tweede bijeenkomst van het lerend netwerk, dat in het teken stond van Positieve Gezondheid.

Lees verder

Terugblik Lerend Netwerk: Leiderschap van de toekomst in de ggz

Lees de belangrijkste inzichten uit de eerste sessie van het lerend netwerk over leiderschap van de toekomst in de ggz.

Lees verder
Terugblik

Nieuwe cijfers over werken in de branche GGZ beschikbaar

Benieuwd hoe werkgevers en werknemers het werken in de GGZ ervaren? Download de infographic van AZW.

Lees verder