Direct naar content

Verzuimpercentage zorgmedewerkers daalt

Uit de verzuimgegevens van Vernet blijkt dat het verzuimpercentage in de ggz daalt. In het tweede kwartaal van 2023 was al een daling te zien ten opzichte van een jaar geleden, maar nu laten ook de meest recente cijfers over het derde kwartaal van 2023 een daling zien. Dat is positief nieuws!

Ziekteverzuim per duurklasse

De daling van het ziekteverzuim is duidelijk zichtbaar in de meeste duurklassen. Alleen in de duurklasse 366 t/m 730 dagen (dus langdurige ziekte) is nog een stijging te zien.

Verzuimpercentage

Verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie

In alle leeftijdscategorieën is zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie gedaald. Dat is verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal, toen alleen in de leeftijdsklasse 56 jaar en ouden nog een stijging te zien was ten opzichte van een jaar eerder.

Verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie

Meer informatie

Het onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een verzuimrapport uit over het ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn. Zo helpt het werkgevers en bestuurders grip te krijgen op verzuim en inzetbaarheid.

Download de factsheet opent in nieuw tabblad

Terugblik Lerend Netwerk over Positieve Gezondheid

In deze terugblik lees je meer over de tweede bijeenkomst van het lerend netwerk, dat in het teken stond van Positieve Gezondheid.

Lees verder

Terugblik Lerend Netwerk: Leiderschap van de toekomst in de ggz

Lees de belangrijkste inzichten uit de eerste sessie van het lerend netwerk over leiderschap van de toekomst in de ggz.

Lees verder
Terugblik

Nieuwe cijfers over werken in de branche GGZ beschikbaar

Benieuwd hoe werkgevers en werknemers het werken in de GGZ ervaren? Download de infographic van AZW.

Lees verder