Direct naar content

Verzuimpercentage zorgmedewerkers daalt

Uit de verzuimgegevens van Vernet blijkt dat het verzuimpercentage in de ggz daalt. In het tweede kwartaal van 2023 was al een daling te zien ten opzichte van een jaar geleden, maar nu laten ook de meest recente cijfers over het derde kwartaal van 2023 een daling zien. Dat is positief nieuws!

Ziekteverzuim per duurklasse

De daling van het ziekteverzuim is duidelijk zichtbaar in de meeste duurklassen. Alleen in de duurklasse 366 t/m 730 dagen (dus langdurige ziekte) is nog een stijging te zien.

Verzuimpercentage

Verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie

In alle leeftijdscategorieën is zowel het verzuimpercentage als de meldingsfrequentie gedaald. Dat is verbeterd ten opzichte van het vorige kwartaal, toen alleen in de leeftijdsklasse 56 jaar en ouden nog een stijging te zien was ten opzichte van een jaar eerder.

Verzuimpercentage en meldingsfrequentie per leeftijdscategorie

Meer informatie

Het onderzoeksbureau Vernet brengt ieder kwartaal een verzuimrapport uit over het ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn. Zo helpt het werkgevers en bestuurders grip te krijgen op verzuim en inzetbaarheid.

Download de factsheet opent in nieuw tabblad

Jouw ervaring telt! Maak het werken in de ggz nog waardevoller

Deel jouw ervaring met ons om het werken in de ggz nog waardevoller en leuker te maken.

Lees verder

Infographic werknemers- en werkgeversenquête Q2 2023

In de infographic zie je de belangrijkste cijfers over hoe medewerkers en werkgevers hun werk in de ggz ervaren.

Lees verder

Sectoranalyse 2023

In de sectoranalyse 2023 lees je hoe het ervoor staat met de arbeidsmarkt in de zorgsector.

Lees verder