Direct naar content

Verzuim zorgpersoneel in de GGZ daalt voor vijfde kwartaal op rij

Het verzuimpercentage onder medewerkers in de GGZ is voor het vijfde kwartaal op rij gedaald. Wel houdt de stijgende trend van langdurig verzuim aan. Medewerkers zijn dus minder vaak ziek, maar wel langer.

Medewerkers zijn minder ziek in Q1

Het verzuimpercentage laat zien welk deel van de totale capaciteit door verzuim verloren gegaan is. In het eerste kwartaal van 2024 komt dit  in de GGZ uit op 7,31. Ten opzichte van een jaar geleden is het verzuim met 0,41 procentpunt gedaald.

Zorgbreed is het verzuimpercentage deze periode 7,69. Een jaar eerder was dit nog 8,10.

.. maar extra lang verzuim blijft stijgen

Wel is er een toename van extra lang verzuim: verzuim van 365 dagen of langer. In Q1 van 2024 was dit 1,25%. In Q1 van 2023 was dit 1,20%.

Afb.: grafiek verzuimpercentage naar duurklasse per kwartaal

In het nieuwsbericht over de verzuimcijfers van Q1 2024 geeft Vernet aan geen oorzaken van verzuim te registreren. Wel horen zij geluiden uit de sector waaruit blijkt dat dit vooral veroorzaakt wordt door psychisch verzuim. In het nieuwsbericht staat ook dat uit recent onderzoek blijkt dat psychisch zorggebruik al jaren toeneemt onder zorgmedewerkers.

Meer weten?

Eens per kwartaal brengt onderzoeksbureau Vernet een rapportage uit over het verzuim in de verschillende branches van de zorgsector, mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van O&O-fonds GGZ. Bekijk hieronder de cijfers in de factsheet Q1, of lees meer in de branchemonitor van Q1.

Factsheet Q1 Branchemonitor Q1

Blijf fit tijdens je nachtdienst met de handige tips uit deze video´s

Met deze video´s uit de Goedenachtapp kom jij fit je nachtdienst door.

Lees verder

Lerend netwerk: dialoogvoering binnen een open en veilige omgeving

Kom op 19 september naar de bijeenkomst van het lerend netwerk over het belang van dialoogvoering.

Lees verder

Lerend netwerk: leidinggeven aan positieve gezondheid en eigenaarschap

Kom op 27 juni naar de bijeenkomst van het lerend netwerk over leidinggeven aan positieve gezondheid en eigenaarschap.

Lees verder