Direct naar content

Lerend netwerk in de ggz: de rol van leiderschap bij werkdruk & balans

Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij de ervaring van werkdruk en balans van medewerkers. Tegelijkertijd zien we dat: 1) ook leidinggevenden onder druk staan; 2) eigenaarschap van alle medewerkers wordt verwacht; 3) en dat nieuwe generaties mogelijk iets anders vragen van organisaties en leiderschap. In dit lerend netwerk gaan we daarom samen op zoek naar de rol van leiderschap in de ggz van de toekomst. Speciaal voor jou als (HR-)professional die betrokken is bij vitaliteit- en leiderschapsthema’s binnen de ggz. En neem ook vooral een leidinggevende uit je organisatie mee!

Bijeenkomst 1: leiderschap van de toekomst in de ggz met futuroloog Bart Götte
Tijdens de eerste bijeenkomst kijken we 10 jaar naar voren; wat staat ons te wachten, wat vraagt dit van leiderschap en hoe kunnen we hier op anticiperen?

Bijeenkomst 2: Leidinggeven aan positieve gezondheid en eigenaarschap
Bij de tweede bijeenkomst staan we stil bij hoe je leiding kunt geven aan het bevorderen van positieve gezondheid en eigenaarschap van mensen hierin.

Bijeenkomst 3: Dialoogvoering binnen een open en veilige (teamomgeving) met expert arbeid & gezondheid Anouk ten Arve
Tijdens de derde bijeenkomst richten we ons op het belang van – en samenhang tussen dialoogvoering, en wat leiderschap hierin praktisch kan betekenen.

Wat levert het je op?

Deelname aan het lerend netwerk levert je veel voordelen op! Zo krijg je:

  • De mogelijkheid tot het opbouwen van een waardevol netwerk en het uitwisselen van ervaringen en best practices met andere professionals in het veld.
  • Een dieper begrip van de essentiële rol van effectief leiderschap in het aanpakken van werkdruk en het bevorderen van balans binnen de ggz en andere organisaties.
  • Concrete voorbeelden en succesverhalen van leiderschapsinterventies die kunnen dienen als inspiratiebron en leidraad voor eigen implementaties.

Meer informatie over de bijeenkomsten

Het lerend netwerk bestaat uit een reeks van bijeenkomsten. Ontdek tijdens deze bijeenkomsten hoe we gezamenlijk kennis delen, praktische tips uitwisselen en elkaar ondersteunen. De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Donderdag 30 mei 2024, 08:45 – 12:30 uur
  • Donderdag 27 juni 2024, 08:45 – 12:30 uur
  • Donderdag 19 september 2024, 08:45 – 12:30 uur

Na de bijeenkomst krijg je de gelegenheid om deel te nemen aan de gezamenlijke lunch.

Schrijf je in via dit aanmeldformulier voor één van de sessies, of – bij voorkeur – alle drie de sessies.

Lerend netwerk: dialoogvoering binnen een open en veilige omgeving

Kom op 19 september naar de bijeenkomst van het lerend netwerk over het belang van dialoogvoering.

Lees verder

Lerend netwerk: leidinggeven aan positieve gezondheid en eigenaarschap

Kom op 27 juni naar de bijeenkomst van het lerend netwerk over leidinggeven aan positieve gezondheid en eigenaarschap.

Lees verder

Lerend netwerk: de rol van leiderschap in de toekomst van ggz

Kom op 30 mei naar de bijeenkomst van het lerend netwerk over de rol van leiderschap in de toekomst van de ggz.

Lees verder