Direct naar content

Het duurzame effect van de Organisatiescan

De Organisatiescan en het bijbehorende adviestraject van O&O-fonds GGZ helpen organisaties de huidige situatie rond duurzame inzetbaarheid in kaart te brengen en te verbeteren. Leeft het thema duurzame inzetbaarheid voldoende onder leidinggevenden en is het ook daadwerkelijk onderdeel van de bedrijfsvoering? Welke activiteiten zijn al zichtbaar binnen de organisatie? Wat zijn de sterke punten en waar liggen nog kansen? Hoe zorg je dat het beleid goed geïmplementeerd wordt in de organisatie? We vragen Annet de Lange (Berenschot) hoe de Organisatiescan en het adviestraject antwoord geven op deze vragen en Thijs Verlinden (Mondriaan) over hoe zij het proces ervaren.

De Organisatiescan is kosteloos en in te vullen binnen vijftien minuten door een HR-professional uit de organisatie of door iemand anders die uitgebreide kennis heeft over het thema duurzame inzetbaarheid. Na het invullen van een aantal vragen ontvang je een digitale rapportage over wat er speelt in jouw organisatie rondom duurzame inzetbaarheid: hoe komt het thema terug in het HR-beleid, zijn CAO-regelingen zichtbaar in de organisatie, hoe kan je het thema verder doorontwikkelen en wat is het huidige kennisniveau binnen de organisatie? Na ontvangst van het rapport kun je gebruikmaken van een (online) adviesgesprek van maximaal een uur.

Annet de Lange (Berenschot) vertelt: ‘De scan geeft het eerste beeld vanuit de deskundige die deze heeft ingevuld. Het geeft de eerste handvatten en meer inzicht over vervolgstappen, maar roept soms ook nog wel wat vragen op. En daar gebruiken we het adviesgesprek voor. Hierin kijken we breder dan alleen het rapport: we vragen meer informatie uit, maar kijken ook naar context, gebruiken deskresearch en ervaringen die we hebben opgedaan bij andere organisaties.’

Een uitgebreid adviestraject

Voor 25 organisaties is het mogelijk om het adviesgesprek op te volgen door samen met Bewegen Werkt een uitgebreid maatwerktraject samen te stellen voor jouw organisatie. ‘In dat traject ontvang je 20 uur advies en maatwerk waarin je samen bekijkt hoe je in jouw organisatie de vervolgstappen kunt vormgeven: op welk niveau, welke doelgroep, welk type organisatieonderdeel,’ vertelt Annet.

‘Er zijn verschillende interventies die je kunt inzetten en die binnen het traject ook gefinancierd worden. Zo horen we vaak dat HR-professionals er tegenaan lopen dat er een wildgroei aan initiatieven rondom duurzame inzetbaarheid in de organisatie is. Hierdoor is het lastig voor medewerkers om de rode draad door al die initiatieven te vinden en te weten waar ze terecht kunnen. Een interventie kan dan zijn om het HR-beleid beter vorm te geven, waardoor er een meer integrale aanpak of overall visie rondom het onderwerp komt. Maar denk ook aan het introduceren van een rekentool, kosteloze financiële adviesgesprekken of een generatietraining. In die 20 uur kunnen ze dit allemaal vormgeven.’

Een sparringpartner

Veel deelnemers van de Organisatiescan ervaren het proces positief, aldus Annet. ‘We hoorden dat een aantal HR-professionals het echt als een cadeau ervaren en eindelijk een sparringpartner hebben om in rust hun eigen visie te delen. Met iemand die meedenkt en kijkt over wat een passende vervolgstap zou kunnen zijn. Je deelt een reflectiemoment samen en het bevestigt dat ze op de goede weg zijn en dat ze net dat zetje in de rug krijgen om iets te gaan doen.’

De Organisatiescan binnen Mondriaan

Een organisatie die op dit moment bezig is met het adviestraject is Mondriaan. We spreken Thijs Verlinden over zijn ervaring met het adviestraject. ‘In maart van dit jaar heeft een collega van de werkgroep Fit for the Job de Organisatiescan ingevuld. Vanaf 2020 houdt deze werkgroep zich al bezig met duurzame inzetbaarheid en vanaf 2022 is het geen project meer maar de dagelijkse gang van zaken rondom personeelsbeheer.’

‘Waar wij tegenaan lopen is dat er veel initiatieven binnen de organisatie zijn, maar die lastig met elkaar te verbinden zijn. Dankzij de scan hebben we handvatten gekregen om initiatieven binnen de organisatie beter met elkaar te verbinden. Dat was een grote wens; een stukje bewustwording over het belang van het thema en een stukje ondersteuning bij de integratie in de organisatie.’

De werkgroep is binnen de organisatie bekend, waardoor veel medewerkers weten waar ze hun informatie kunnen vinden. Maar toch merkte Thijs dat, met name in direct zorgverlenende teams, de informatie minder toegankelijk was door hoge werkdruk. ‘Daarom wilden we verbinding onder de initiatieven zoeken en het ambassadeurschap verder verspreiden in de organisatie. Dus gingen we richting de raad van bestuur, om hen te vragen hun ambitie rondom duurzame inzetbaarheid uit te spreken in woord en daad. Dit zodat het belang van het project ook vanuit managementniveau meer onder de aandacht werd gebracht. Daarnaast gingen we met de ondernemingsraad (OR) in gesprek over wat zij hierin kunnen betekenen als vertegenwoordiger van de medewerkers. De medewerking van de OR is inmiddels toegezegd, maar we zitten nog in de voorbereidende fase.’

Open gesprekken en een positieve ervaring

Op de vraag of Thijs het adviestraject en de Organisatiescan zal aanraden aan andere organisaties hoefde hij niet lang na te denken: ‘Ja, zeker. We wisten veel dingen al wel, maar het is fijn om vanuit een ander perspectief even goed te kijken naar wat we op dit moment wel en niet doen en hoe je dit met elkaar kunt verbinden. De gesprekken zijn erg open, positief en niet sturend. Soms kun je al een beetje verwachten welke richting zo’n adviesgesprek op gaat, maar hier stond alles nog open! Er werd niet gekaderd en vooral gekeken naar wat wij willen. Dat was erg prettig.’

Ook graag een adviestraject volgen?

Ben jij benieuwd wat de Organisatiescan voor jouw organisatiescan kan betekenen en wil je ook graag een adviestraject volgen? Meld je dan hier aan. Wees er snel bij, want er is nog maar een maand om jouw organisatie aan te melden voor het kosteloze traject!

Informeer medewerkers over de mogelijkheden van het Balansbudget

Zorg dat medewerkers het Balansbudget op een goede manier besteden voor een goede werk-privébalans. Meld je aan voor de gratis incompany workshop.

Lees verder
Balansbudget workshop

Terugblik bijeenkomsten over vitaal en met plezier werken in de ggz

In 2023 organiseerde O&O-fonds GGZ bijeenkomsten om samen met werkgevers en medewerkers uitdagingen in de ggz te verkennen.

Lees verder
Terugblik