SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen essentieel. Het onderzoek doen naar het optimaliseren van arbeidsverhoudingen is een belangrijke activiteit van O&O-fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken en activiteiten gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

Cao geestelijke gezondheidszorg (2017-2019)

De samenwerkende werkgevers- en werknemersorganisaties binnen O&O-fonds GGZ zijn partijen bij het cao-overleg voor onze branche. Zij hebben onderhandeld over de afspraken die zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst ggz 2017-2019. Lees verder