SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen essentieel. Het onderzoek doen naar het optimaliseren van arbeidsverhoudingen is een belangrijke activiteit van O&O-fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken en activiteiten gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

Tweede AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017

In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het gaat om een voorlopige tussenstand. De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar. Lees verder

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In deze rapportage alle uitkomsten. Lees verder

Een nieuwe blik op organisatievraagstukken met de GGZ-Routekaart

Tijdens de landelijke P&O & OR-dag 2017 is de GGZ-Routekaart geïntroduceerd. De routekaart helpt om in zeven stappen organisatievraagstukken te beantwoorden. Lees verder

Whitepaper over werkbeleving in de ggz

In 2016 heeft Effectory een groot onderzoek uitgevoerd naar de werkbeleving van medewerkers in de ggz. Onderwerpen als werkdruk, sociale veiligheid en cliëntgerichtheid zijn getoetst bij meer dan 10.000 ggz-professionals. Lees verder

Cao geestelijke gezondheidszorg (2017-2019)

De samenwerkende werkgevers- en werknemersorganisaties binnen O&O-fonds GGZ zijn partijen bij het cao-overleg voor onze branche. Zij hebben onderhandeld over de afspraken die zijn vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst ggz 2017-2019. Lees verder