SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten

De hervormingen in de ggz doen een beroep op het aanpassingsvermogen en de wendbaarheid van organisaties en medewerkers. De ontwikkelingen en uitdagingen waar de branche voor staat zijn voor O&O fonds GGZ aanleiding om projecten en activiteiten uit te voeren die moderne arbeidsrelaties bevorderen. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze (lopende en afgeronde) projecten binnen dit thema.

 

GGz Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress

Door onderzoek te doen naar hoe werkdruk wordt ervaren en de factoren die daarmee samenhangen, heeft GGZ Breburg een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkeld. Lees verder

De succesfactoren van zelforganisatie

Gesprekken met ggz-instellingen over zelforganisatie hebben een lijst met zes succesfactoren opgeleverd die het verschil kunnen maken voor organisaties die met zelforganisaties bezig zijn of gaan. Lees verder