SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Praktijkverhalen

Zelforganisatie en medezeggenschap zijn actuele thema’s in onze branche. Verschillende ggz-instellingen zijn met behulp van de vernieuwings- of ondersteuningsregeling van O&O-fonds GGZ bezig met deze of andere thema’s op het gebied van arbeidsrelaties. Van een aantal organisaties leest u hieronder de praktijkervaringen. Daarnaast worden, ter inspiratie, praktijkverhalen bij ggz-instellingen opgehaald en gedeeld.

Zelforganisatie – De praktijkervaringen van Vincent van Gogh

Ruim twee jaar is Vincent van Gogh nu bezig met zelforganisatie. Dat is geen geleidelijke verandering geweest, maar flinke omslag ineens. En dat levert veel leermomenten op, waarover drie medewerkers alles kunnen vertellen. Lees verder

RIBW Brabant zet beperkingen om in talenten en creëert waarde voor de organisatie en haar cliënten

RIBW Brabant ontwikkelde bedrijfsbeleid om mensen met een beperking in te zetten in deze organisatie. Inmiddels zijn er 30 medewerkers met diverse achtergronden werkzaam. Lees verder

IrisZorg biedt mensen met afstand tot arbeidsmarkt volop kansen

'Iriszorg toont aan dat ook zorg gerelateerde organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen nemen, sterker nog: Iriszorg behoort tot de koplopers op het gebied van inclusief werkgeverschap in Nederland' aldus Marian Knuijsting. Lees verder

Meer werkplezier bij VNN met ‘Steeds beter’

Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) was één van de vijf genomineerden voor de HR Zorgaward 2017. VNN bedacht een model dat werkplezier bevordert, productiviteit verhoogt en leidt tot laag verzuim. Lees verder