SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Nuttige links

Er zijn nog meer nuttige websites die organisaties in de geestelijke gezondheidszorg helpen bij het versterken van de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Hieronder een overzicht.

 

www.fwg.nl

Informatie over de functiewaarderingsystematiek, een onderdeel van de cao ggz

 

www.effectory.nl

Organisatie voor de uitvoering van medewerkersonderzoeken met ruime ervaring in de ggz

 

www.ggz-connect.nl

Online community voor de ggz voor het delen van kennis, stellen van vragen, voeren van discussies en aankondigen van evenementen

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/onderwerpen

Algemene informatie van de Rijksoverheid over o.a. verlofregelingen, verzuim en arbeidsovereenkomsten

 

https://www.ggznederland.nl/themas/cao-kennisnet

Informatie over het kennisnet en de werkgeversservice van GGZ Nederland