SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen essentieel. Het onderzoek doen naar (optimalisatie van) arbeidsomstandigheden is een belangrijke activiteit van O&O fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken en activiteiten gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

 

Inspiratiesheet Werkstress & Werkplezier

Deze inspiratiesheet geeft inzicht in allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkstress en werkplezier. Lees verder

Tarieven voor aansluiting bij PrikPunt

GGZ Nederland heeft een raamovereenkomst afgesloten met Vaccinatiezorg BV, waardoor lidinstellingen tegen gereduceerde tarieven gebruik kunnen maken van PrikPunt. Lees verder

Onderzoek lastendruk

De uitkomsten van een onderzoek naar administratie lasten in de ggz zijn verwerkt in een rapport waarin wordt ingegaan op de noodzaak van het verminderen van de administratieve lasten in het belang van de cliƫnt en de professional. Lees verder

Vernet Verzuimmonitor ggz

De Vernet Verzuimmonitor ggz biedt zicht op ziekteverzuimcijfers in de ggz. Lees verder