SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen essentieel. Het onderzoek doen naar (optimalisatie van) arbeidsomstandigheden is een belangrijke activiteit van O&O-fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken en activiteiten gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

Tweede AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017

In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het gaat om een voorlopige tussenstand. De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar. Lees verder

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In deze rapportage alle uitkomsten. Lees verder

Inspiratiesheet Werkstress & Werkplezier

Deze inspiratiesheet geeft inzicht in allerlei onderwerpen die te maken hebben met werkstress en werkplezier. Lees verder

Tarieven voor aansluiting bij PrikPunt

GGZ Nederland heeft een raamovereenkomst afgesloten met Vaccinatiezorg BV, waardoor lidinstellingen tegen gereduceerde tarieven gebruik kunnen maken van PrikPunt. Lees verder

Onderzoek lastendruk

De uitkomsten van een onderzoek naar administratie lasten in de ggz zijn verwerkt in een rapport waarin wordt ingegaan op de noodzaak van het verminderen van de administratieve lasten in het belang van de cliënt en de professional. Lees verder