SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen essentieel. Het onderzoek doen naar (optimalisatie van) arbeidsomstandigheden is een belangrijke activiteit van O&O fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken en activiteiten gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

 

Handreiking sociale veiligheid in de ggz vernieuwd: aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten

De handreiking sociale veiligheid in de ggz is vernieuwd. De handreiking geeft duidelijkheid aan leidinggevenden over o.a. het doen van aangifte, het berechten van de veroorzaker, goed omgaan met het beroepsgeheim en het verhalen van schade. Lees verder

Resultaten Werkgeversenquête 2018

De resultaten van de Werkgeversenquête 2018 zijn beschikbaar. Er staat o.a. informatie over de ontwikkelingen in de ggz op de arbeidsmarkt, de thema's werkdruk en agressie en geweld. 31 ggz-organisaties hebben meegedaan aan de enquête. Lees verder

Ziekteverzuim ggz derde kwartaal 2018

Het ziekteverzuim in de ggz is gestegen. Meer informatie is te lezen in de factsheet de ontwikkelingen rond ziekteverzuim in de ggz. Lees verder

Tweede AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017

In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het gaat om een voorlopige tussenstand. De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar. Lees verder

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In deze rapportage alle uitkomsten. Lees verder