SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten

Met eigen activiteiten en projecten investeert O&O fonds GGZ in het steeds verder optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Uit lopende en afgeronde projecten komt veel kennis, nieuwe inzichten en inspiratie voort die u kunt gebruiken voor de invulling en verrijking van uw eigen arbobeleid.

 

GGz Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress

Door onderzoek te doen naar hoe werkdruk wordt ervaren en de factoren die daarmee samenhangen, heeft GGZ Breburg een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkeld. Lees verder

Tool voor gezond roosteren wordt handig hulpmiddel

Tool voor gezond roosteren wordt geschikt gemaakt voor gebruik. Ggz-organisaties blijven betrokken bij het doorontwikkelen van de technische tool naar een handig hulpmiddel voor de praktijk. Lees verder

Levensfasebudget

Hoe is LFB te gebruiken als medewerker, als HRM’er, als leidinggevende of als ondernemingsraad? O&O fonds GGZ heeft een aantal hulpmiddelen die daar zicht op geven. Lees verder

Arbocatalogus ggz

We willen dat de ggz een aantrekkelijke branche is om in te werken. Dat betekent dat medewerkers hun werk moeten kunnen uitvoeren in een zo veilig en prettige mogelijke omgeving onder goede omstandigheden. Lees verder

Handreiking Cultuursensitiviteit

Over het belang van cultuursensitiviteit zijn ggz-organisaties het eens. Zowel medewerkers als cliënten zijn erbij gebaat. Maar hoe kun je ermee aan de slag gaan in je organisatie? De handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer biedt een concreet stappenplan om daar aan te werken. Lees verder