SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten

Met eigen activiteiten en projecten investeert O&O-fonds GGZ in het steeds verder optimaliseren van de arbeidsomstandigheden. Uit lopende en afgeronde projecten komt veel kennis, nieuwe inzichten en inspiratie voort die u kunt gebruiken voor de invulling en verrijking van uw eigen arbobeleid.

Ggz-instellingen gezocht voor onderzoek gezonde roosters

Voor een onderzoek naar gezonde roosters en belastende diensten worden acht ggz-instellingen gezocht. Zij mogen deelnemen aan een leerzame workshop over de effecten van (onregelmatige) werktijden en testen een prototype van een checklist om roosters te optimaliseren. Lees verder

Levensfasebudget

Hoe is LFB te gebruiken als medewerker, als HRM’er, als leidinggevende of als ondernemingsraad? O&O-fonds GGZ heeft een aantal hulpmiddelen die daar zicht op geven. Lees verder

Arbocatalogus ggz

We willen dat de ggz een aantrekkelijke branche is om in te werken. Dat betekent dat medewerkers hun werk moeten kunnen uitvoeren in een zo veilig en prettige mogelijke omgeving onder goede omstandigheden. Lees verder

Handreiking Aangiftebeleid

Ggz-professionals hebben te maken met agressie van cliënten, patiënten en hun naasten. Oorzaken van ongewenst gedrag kunnen gevonden worden in het ziektebeeld, maar ook in maatschappelijke ontwikkelingen zoals het steeds mondiger worden. Lees verder

Handreiking Cultuursensitiviteit

Over het belang van cultuursensitiviteit zijn ggz-organisaties het eens. Zowel medewerkers als cliënten zijn erbij gebaat. Maar hoe kun je ermee aan de slag gaan in je organisatie? De handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer biedt een concreet stappenplan om daar aan te werken. Lees verder