SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Instrumenten

Het vergroten van kennis over en het verbeteren van arbeidsomstandigheden kan worden ondersteund met verschillende instrumenten. U kunt gebruik maken van een aantal (mede) door O&O-fonds GGZ ontwikkelde hulpmiddelen. Alle instrumenten zijn vrij beschikbaar voor organisaties in de geestelijke gezondheidszorg.

App Veilig Huisbezoek

om vooraf te risico's op agressie bij een huisbezoek in te schatten. Na het invullen van een vragenlijst geeft de app direct een praktisch advies Lees verder

AgressieWijzer

In een paar heldere sessies helpt de AgressieWijzer teams (of afdelingen) om samen succesvol agressie aan te pakken. Lees verder

Business Case

De Business Case van Duidelijk over agressie geeft een kosten-batenanalyse van agressie in uw organisatie. Lees verder

‘Duidelijk over agressie’ scan

De ‘Duidelijk over agressie’ scan is een instrument om inzicht te krijgen in hoe anti-agressiebeleid in de organisatie is georganiseerd en waar de verbeterpunten liggen.  Lees verder

Arbocatalogus ggz

In de arbocatalogus ggz zijn de belangrijkste arborisico’s voor het werken in onze branche beschreven. Lees verder