SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Subsidies

Initiatieven, projecten en activiteiten die ggz-organisaties ontplooien op het gebied van arbeidsmarktfitheid en duurzame werkgelegenheid kunnen op verschillende manieren (financieel) worden ondersteund. Vanuit of via O&O-fonds GGZ kunnen instellingen mogelijk aanspraak maken op de Vernieuwings- of Implementatieondersteuning en ondersteuning van het Europees Sociaal Fonds . Er zijn ook andere subsidieregelingen die mogelijk relevant zijn.

SectorplanPlus Zorg en Welzijn

Via SectorplanPlus maakt het Kabinet nog dit jaar €30 miljoen vrij om een begin te maken met het aanpakken van personeelstekorten in zorg en welzijn. Lees verder

Regeling voor werknemer met uitkering

Als u een werknemer met een uitkering van het UWV in dienst heeft of neemt, kunnen uw organisatie en de betreffende medewerker aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Lees verder

Stagefonds Zorg

Als studenten stagelopen in uw organisatie, kunt u mogelijk gebruik maken van het Stagefonds Zorg van het minsterie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het fonds voorziet na afloop van de stage in een bijdrage aan de kosten voor de begeleiding. Lees verder