SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt essentieel. Onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de toekomstige behoeften aan arbeidskrachten is een belangrijke activiteit van O&O fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

 

Kwartaaldata Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Voor eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunt u de kwartaaldata van AZW raadplegen. U kunt de informatie bijvoorbeeld gebruiken voor de aanpak van knelpunten in uw organisatie. Lees verder