SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt essentieel. Onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de toekomstige behoeften aan arbeidskrachten is een belangrijke activiteit van O&O fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

 

Definitieve tekst nieuwe cao ggz beschikbaar

De cao ggz is van toepassing voor alle medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg en/of de verslavingszorg. De cao bevat afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals, salaris, werktijden, verlof, pensioen, vergoedingen en toeslagen. Lees verder

Resultaten Werkgeversenquête 2018

De resultaten van de Werkgeversenquête 2018 zijn beschikbaar. Er staat o.a. informatie over de ontwikkelingen in de ggz op de arbeidsmarkt, de thema's werkdruk en agressie en geweld. 31 ggz-organisaties hebben meegedaan aan de enquête. Lees verder

Derde AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017 online

In deze AZW Actueel zijn actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het laatste kwartaal van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Lees verder

Tweede AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017

In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het gaat om een voorlopige tussenstand. De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar. Lees verder

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In deze rapportage alle uitkomsten. Lees verder