SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Publicaties

Om uw beleid te bepalen is inzicht in trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt essentieel. Onderzoek naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de toekomstige behoeften aan arbeidskrachten is een belangrijke activiteit van O&O-fonds GGZ. U kunt publicaties naar aanleiding van deze onderzoeken gebruiken voor de koersbepaling in uw organisatie.

Tweede AZW (Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn) Actueel 2017

In deze AZW Actueel worden actuele arbeidsmarktontwikkelingen in zorg en welzijn gepresenteerd zoals die in het eerste half jaar van 2017 beschikbaar zijn gekomen. Het gaat om een voorlopige tussenstand. De AZW Actueel verschijnt drie keer per jaar. Lees verder

Rapportages werknemers- en werkgeversenquête Zorg en Welzijn 2017 online

Werknemers en werkgevers zijn in de zomer 2017 bevraagd over onderwerpen als werksituatie, werkbeleving, opleiding en ontwikkeling en personeelsbeleid. In deze rapportage alle uitkomsten. Lees verder

Kwartaaldata Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Voor eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunt u de kwartaaldata van AZW raadplegen. U kunt de informatie bijvoorbeeld gebruiken voor de aanpak van knelpunten in uw organisatie. Lees verder