SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten

We willen dat de ggz een aantrekkelijke branche blijft om in te werken, in het bijzonder voor jongeren. Daarom voert O&O-fonds GGZ projecten en activiteiten uit die inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en die eraan bijdragen dat organisaties nu en in de nabije toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kunnen beschikken. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze (lopende en afgeronde) projecten binnen dit thema.

Levensfasebudget

Hoe is LFB te gebruiken als medewerker, als HRM’er, als leidinggevende of als ondernemingsraad? O&O-fonds GGZ heeft een aantal hulpmiddelen die daar zicht op geven. Lees verder

Onderzoeksprogramma AZW

Voor eenduidige en betrouwbare informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunt u de kwartaaldata van AZW raadplegen. U kunt de informatie bijvoorbeeld gebruiken voor de aanpak van knelpunten in uw organisatie. Lees verder