SAMEN WERKEN AAN BETER WERK

Projecten

We willen dat de ggz een aantrekkelijke branche blijft om in te werken, in het bijzonder voor jongeren. Daarom voert O&O fonds GGZ projecten en activiteiten uit die inspelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en die eraan bijdragen dat organisaties nu en in de nabije toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kunnen beschikken. Op deze pagina vindt u een overzicht van onze (lopende en afgeronde) projecten binnen dit thema.

 

GGz Breburg ontwikkelt screeningsinstrument voor werkstress

Door onderzoek te doen naar hoe werkdruk wordt ervaren en de factoren die daarmee samenhangen, heeft GGZ Breburg een screeningsinstrument voor werkstress ontwikkeld. Lees verder

Zorgportfolio: inzicht in persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden zich continu ontwikkelen en hun deskundigheidsbevordering goed kunnen bijhouden. Daarom heeft O&O-fonds bijgedragen aan een gratis digitaal zorgportfolio. Lees verder

Competentiemanagement in de ggz

Een breed samengestelde projectgroep heeft een ggz-competentiewoordenboek en ggz-rolprofielen ontwikkeld. De projectgroep bestond uit P&O’ers van diverse ggz-instellingen die (willen) werken aan competentiemanagement, een vertegenwoordiger van de vakbonden, een vertegenwoordiger van GGZ Nederland en een projectleider. Lees verder

Loopbaanverkenner

Met de loopbaanverkenner kan een medewerker bewuster en op basis van zijn competenties te weten komen welke beroepen en vacatures bij hem of haar passen. Lees verder

ESF-projecten Duurzame Inzetbaarheid

Afgelopen jaren zijn binnen de ggz verschillende pilotprojecten uitgevoerd om duurzame inzetbaarheid te vergroten. Die projecten werden mede gefinancierd met ESF-subsidie.  Lees verder