Direct naar content

Wegwijzer Veilig Werkklimaat

ToolVeiligheid

Steeds meer zorgmedewerkers hebben te maken met agressie en ongewenst gedrag, zowel door cliënten, hun familieleden als door collega’s. We zijn vaak geneigd om dit te accepteren, want ‘het hoort er nu eenmaal bij’, met als risico dat we over onze eigen grenzen heen gaan. Maar iedereen verdient een veilige werkomgeving. Dat begint bij het stellen van een duidelijke norm: emoties horen erbij, maar agressie en ongewenst gedrag is nooit oké!

Tijd voor verandering

Voor een veilige werkomgeving is het belangrijk dat we in actie komen. O&O-fonds GGZ heeft daarom de Wegwijzer Veilig Werkklimaat gedrag laten ontwikkelen. Hiermee werk je aan een veilig werkklimaat in de organisatie. Niet alleen op het gebied van beleid en regelgeving, maar ook met tools voor de persoonlijke beleving van medewerkers. Zij moeten de ruimte en veiligheid voelen om die beleving te delen. De wegwijzer zorgt hiervoor.

Hoe is de wegwijzer ontstaan?

Zes teams van twee ggz-instellingen hebben een half jaar deelgenomen aan een pilot om agressie en ongewenst gedrag aan te pakken. Tijdens de pilot gingen de teams aan de slag met de InBalans-methode. Deze bewezen methode bestaat uit:

  • InDialoog: een werkwijze waarbij de teamleider gecoacht wordt in gespreksvoering binnen teams. De teamleider faciliteert het team om met elkaar en met de bestuurder in gesprek te gaan.
  • InActie: helpt het team om na te denken over mogelijke oplossingen en die in praktijk te brengen met behulp van verschillende tools.

​De pilots zijn met succes afgerond. Zowel de medewerkers als teamleiders en het management hebben de Inbalans-methode en bijbehorende tools als positief ervaren. De Wegwijzer Veilig Werkklimaat maakt deze methode en tools nu voor alle organisaties beschikbaar. 

Wegwijzer Veilig Werkklimaat

Niet alleen het beleid en de regelgeving bepalen wat ongewenst gedrag is. Ook iemands persoonlijke beleving en grenzen bepalen wat ongewenst is. Want wat voor de één als grensoverschrijdend wordt ervaren, hoeft voor de ander niet zo te zijn. In de wegwijzer wordt zowel aandacht besteed aan beleid en protocollen als aan ondersteuning voor individuele medewerkers, teams en leidinggevenden om dit onderwerp aan te kaarten. Denk aan een interactieve over-de-grenssessie, een dagboek om grenzen te bewaken, de InBalans-methode en een check-in tool met prikkelende vragen om in gesprek te gaan.

Nieuwsgierig? Bekijk dan snel de wegwijzer en ontdek wat je als werkgever kan doen voor jouw organisatie en medewerkers.

Naar de Wegwijzer opent in nieuw tabblad

Contact

Wil je naar aanleiding van de wegwijzer aan de slag met het thema agressie en ongewenst gedrag? Stuur dan een mail naar info@oofggz.nl. We denken graag met je mee!