Direct naar content

Laat medewerkers vitaal en veilig hun pensioen halen met de regeling Vervroegd Uittreden

RegelingLoopbaanVitaliteit
Vitaal en veilig naar het pensioen

Je wilt natuurlijk dat jouw medewerkers met plezier tot aan hun pensioen blijven werken. Maar wat als dat niet gaat? Het werk in de ggz kan lichamelijk en mentaal belastend zijn. Voor sommige medewerkers is het daardoor niet mogelijk om vitaal en veilig hun pensioen te halen. Wij ondersteunen je met een financiële tegemoetkoming als medewerkers in een belastende functie eerder stoppen met werken via de regeling Vervroegd Uittreden.

Minder werken of helemaal stoppen?

Als een medewerker aangeeft zich zorgen te maken over het halen van diens pensioen, doe je er goed aan om samen met die medewerker naar de mogelijkheden te kijken. Dankzij het Generatiepact  is het mogelijk dat medewerkers met een belastende functie vier jaar voor hun AOW-leeftijd minder gaan werken. Heersen er – ondanks dat een medewerker minder is gaan werken – toch zorgen over het vitaal en veilig halen van het pensioen, dan bestaat er de regeling Vervroegd Uittreden.

Financiële tegemoetkoming

De regeling Vervroegd Uittreden geldt voor medewerkers met een belastende functie voor wie het niet mogelijk is om tot aan hun pensioen te blijven werken. Denk bij een belastende functie aan direct cliëntgebonden functies in de begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling, en functies in de beveiliging en schoonmaak. Dankzij de regeling kunnen deze medewerkers eerder stoppen met werken. Als werkgever kun je drie jaar voor de AOW-leeftijd een bruto bedrag uitkeren aan medewerkers en daar een financiële tegemoetkoming voor ontvangen van maximaal 25% van de RVU-uitkeringskosten. Je kunt deze subsidie aanvragen tot en met 1 juli 2024.

Bekijk de stappen om een aanvraag te doen

Meer informatie

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie zijn opgenomen in het Reglement tijdelijke subsidieregeling voor RVU. Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar info@oofggz.nl.

Het Generatiepact is er voor medewerkers in hun laatste loopbaanfase

Volg de workshop over het Generatiepact om medewerkers vier jaar voor AOW-leeftijd gezond en met plezier aan het werk te houden.

RegelingLoopbaanVitaliteit
Lees verder