Direct naar content

Inspirerende praktijkverhalen over stages in de ggz

Publicatie
Inspirerende praktijkverhalen over stages in de ggz

Het aanbieden van een stageplek in de organisatie kan een belangrijk middel zijn om nieuwe werknemers aan je organisatie te binden. Want als een stagiair goede begeleiding krijgt en mede daardoor de opleiding met goed gevolg afrondt, betekent dat hij of zij mogelijk binnen je organisatie kan gaan werken. Wat vraagt het van een organisatie om via stages nieuwe medewerkers binnen te halen? Wat is een effectieve stageaanpak en waar moet je rekening mee houden? Laat je inspireren door deze praktijkvoorbeelden.

In opdracht van O&O-fonds GGZ is onderzoek gedaan naar goede stageaanpakken in de ggz. De organisaties Iriszorg, Lentis en Pro Persona laten zien hoe je nieuwe medewerkers door middel van stages aan je organisatie kunt binden. Deze drie praktijkvoorbeelden laten zien wat werkt voor een succesvolle stage(begeleiding) en wat andere organisaties hiervoor kunnen leren voor hun eigen stageaanpak. Laat je inspireren om ook actief met het stagebeleid aan de slag te gaan! Lees de praktijkverhalen van:

Wat vraagt een effectieve stageaanpak van een organisatie?

Waar moet je op inzetten als je stages wilt gebruiken als instrument om nieuwe medewerkers aan je te binden? Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om specifieke onderdelen van de stageaanpak die eraan bijdragen dat studenten sneller ervoor kiezen om stage te lopen in de ggz en na hun stage binnen de organisatie aan de slag te gaan. Ook laat het onderzoek zien wat de organisatorische randvoorwaarden zijn waar je als organisatie aandacht aan moet besteden om de stageaanpak een kans van slagen te geven. Deze randvoorwaarden kun je als handvatten gebruiken om zelf een aanpak te overwegen. Je leest dit terug in het rapport.

Sectoranalyse

Hoe toekomstbestendig is het werken in de ggz? Kunnen zorgprofessionals tot aan hun pensioen vitaal, veilig en met plezier blijven werken?

Publicatie
Lees verder

Infographic: de arbeidsmarkt ggz over de komende 10 jaar

Hoe ziet de arbeidsmarkt in de ggz er de komende tien jaar uit? Hoe staat het er bijvoorbeeld voor met het personeelstekort, de arbeidsvraag en de in- en uitstroom in de ggz?

Publicatie
Lees verder

Cao ggz 2021-2024

Hoe zit het met de afspraken om de werk- en roosterdruk te verlagen?

Publicatie
Lees verder
Cao ggz 2021-2024

Actuele arbeidsmarktcijfers

AZW StatLine (databank voor arbeidsmarktcijfers van sector Zorg en Welzijn) geeft inzicht in de arbeidsmarktcijfers binnen de ggz.

Publicatie
Lees verder
Actuele arbeidsmarktcijfers