Direct naar content

Blijf veilig met BHV

Veiligheid

Weet jij in een noodsituatie precies wat je moet doen? En heb je dit ook al met je collega´s besproken en geoefend? Weten is één, maar iets echt doen is twee. Daarom is het belangrijk te oefenen. Wij geven je enkele tips om aan de slag te gaan met het oefenen van BHV.

  • Train in gedachten: Om snel te handelen in noodsituaties is het belangrijk van tijd tot tijd stil te staan bij wat je zou doen als… Je kunt jezelf trainen door je een situatie voor de geest te halen en na te gaan wat jij dan zou doen. Pak ook de calamiteiteninstructie erbij of het formulier ‘in geval van nood’.
  • Oefen ook samen: Het bovenstaande gedachtenexperiment is ook een leuke oefening om met je collega een keer door te nemen.
  • Cliënten zijn een belangrijk onderdeel: Hoe iemand reageert op een noodsituatie is niet altijd te voorspellen. Dat geldt ook voor jouw cliënten. De één is mogelijk heel behulpzaam in noodsituaties en aan de ander heb je de handen vol. Je kunt daar een gevoel bij krijgen door ook hen te betrekken bij het oefenen.
  • Ken je samenwerkingspartners: In nood reken je op jouw collega’s, op de BHV’ers, op hulpdiensten en misschien ook op de buren met wie je afspraken hebt gemaakt over assistentie bij nood. Er is altijd een drempel om hulp te vragen en soms ook om hulp te bieden. Als je elkaar kent, is die drempel lager. Zoek daarom van tijd tot tijd contact met degene(n) op wie je vertrouwt in geval van nood.
  • Neem de proef op de som: Bel bij wijze van proef eens met een BHV’er die jou in noodsituaties moet ondersteunen. Werkt het of merk je dat je in de praktijk toch dingen vergeet? Ervaar je een drempel om dit te doen; hoe moet het dan in een echte noodsituatie?

 

Rekentool Balansbudget

Bereken jouw Balansbudget en ontdek waar je het Balansbudget aan kunt besteden met deze rekentool.

ToolLoopbaanVeiligheidVitaliteitWerkdruk
Lees verder
Financieel advies over loopbaankeuzes

Voorkom fysieke overbelasting met deze tips

Blijf waardevol aan het werk door goed met je lichaam om te gaan en fysieke overbelasting te voorkomen. Bekijk onze tips.

Veiligheid
Lees verder